Inloopbijeenkomst inzichten Raad van Kinderen

Waar Volgt

Laurentien van Oranje daagt u uit!

Wie pakt de handschoen op en laat zich inspireren om concrete ideeën verder uit te werken en daarmee de gezondheid te bevorderen van de inwoners van de Regio Foodvalley? U bent van harte welkom op dinsdag 22 september van 17.45 tot 19.45 uur, locatie volgt.

Inzichten van de Raad van Kinderen van de regio Foodvalley

De Coalitie Preventie in de regio Foodvalley werkt sinds 2019 samen met Missing Chapter Foundation om inzichten op te halen bij kinderen rondom het thema gezondheid, middels een Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen is samengesteld uit twee scholen, een uit Ede en een uit Veenendaal. Na enkele weken onderzoek naar een gezonde leefstijl, heeft zij advies gegeven over de volgende hulpvraag van de coalitie Preventie in de Foodvalley:

Hoe kunnen de Coalitie Preventie in de Foodvalley en de inwoners van de Foodvalley samen werken aan een blijvend gezonde leefstijl? Met minder overgewicht en diabetes type II als gevolg.

In dialoog met de Coalitie kwam de Raad van Kinderen tot de volgende inzichten:

  • Gezond eten moet zichtbaarder zijn.
  • Er moet duidelijkheid zijn over wat gezond precies is.
  • Samenwerken is essentieel om tot een gezonde levensstijl te komen.

En nu is ook de beurt aan u!

Tijdens de bijeenkomst op 22 september organiseren we een gelijkwaardige dialoog tussen kinderen en bestuurders van de initiatief nemende organisaties uit de Coalitie, onder leiding van Laurentien van Oranje, founder van Missing Chapter Foundation.

Wij dagen u uit aan te sluiten op de bijeenkomst en zich in te tekenen op één van de adviezen van de kinderen om hiermee aan de slag te gaan in de regio, want alleen sámen kunnen we de gewenste impact maken en werken aan een gezonde Foodvalley.

Uitnodiging: eind augustus volgt een definitieve uitnodiging met het volledige programma , locatie en aanmeldinformatie.

Ps. We houden als vanzelfsprekend de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten.