Foto van het gebouw van de CHE

Webinar CHE: Veerkrachtige, duurzame arbeidsrelaties in en vanuit Regio Foodvalley

Waar online

Hoe gaat het met het perspectief op werk voor jonge arbeidsmarktbetreders? Wat is het arbeidsmarktperspectief in deze coronatijd? Hoe verlopen doorlopende leerlijnen in het mbo en hbo? In het webinar op 16 november (16.00-17.00 u) bespreekt Henk Kievit, lector Mens en Organisatie aan de Christelijke Hogeschool Ede, op welke wijze we met elkaar het ondernemersklimaat in de Foodvalley sterker maken.

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven volgen elkaar in rap tempo op, zoals digitalisering en robotisering. De skills van de benodigde arbeidskrachten veranderen. Wat betekent dit voor de vragen uit de arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod?

Het lectoraat Mens & Organisatie van de CHE heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan en een analyse gemaakt van de aansluiting van het reguliere onderwijsaanbod op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Werkgevers en onderwijs hebben gezamenlijk belang bij een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In dit webinar worden de aanbevelingen uit dit rapport ‘Regio Foodvalley: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt’. We gaan in op de aansluiting mbo-hbo en de perspectieven voor jonge arbeidsmarktbetreders.

Het webinar richt zich op werkgevers, werknemers, publieke en private organisaties in de Foodvalley en daarbuiten. We nodigen ook andere geïnteresseerden uit voor dit webinar.

Meer informatie en aanmelden