Informatiebijeenkomst RES

Op woensdag 17 juli 2019 organiseren wij een informatiebijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) voor de raadsleden van Regio Foodvalley, statenleden van de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe.

Tijdens deze infomatiebijeenkomst wordt de inhoud van het startdocument van de Regionale Energiestrategie (RES) toegelicht. In het Startdocument staan de afspraken over het proces, de inhoud, planning, organisatie en doel van een RES in Regio Foodvalley.

Dertig RES-regio’s nemen het initiatief om tot een besluit te komen over de hoeveelheid duurzame energie die zij in de eigen regio kunnen opwekken in 2030. In onze regio verwachten wij dit besluit in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. Volgens de afspraken in het voorlopige klimaatakkoord willen de regio’s samen uiteindelijk tot een duurzame opwek op land komen van 35 TWH. In de bijlage vindt u een handig overzicht over dit onderwerp, dat is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Raadsleden.
De belangrijkste elementen uit het startdocument worden uitgebreid toegelicht. Vanzelfsprekend krijgen de genodigden tijdens deze avond de gelegenheid om hierover vragen te stellen.

De genodigen hebben via de griffier de uitnodiging ontvangen.