Inspiratiesessie: Voedseleducatie – gezonde en duurzame keuzes voor jongeren – kansen binnen beleid

Categorieën

  • Voedsel

Hoe maken we het makkelijker voor kinderen en jongeren om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken? Wat is de rol van de gemeente hierbij? Hoe kan de gemeente het onderwijs faciliteren rondom dit thema? Tijdens de inspiratiesessie op donderdag 30 november vertellen wij jullie meer over een Gezonde Voedselomgeving: wat is het, wie zijn de partners met een concreet aanbod, dat de scholen kan ontzorgen en verder kan helpen. We zoeken naar kansen voor gemeenten om dit praktisch in hun beleid te kunnen opnemen en versterken.

Programma

10.15 uur: Inloop
10.30 uur: Welkom door Wieke Bonthuis, Projectleider Voedseleducatie Regio Foodvalley

Carrousel met mooie voorbeelden uit de praktijk
10.40 uur: Larisa Brinkhoff-JOGG Team Gelderland: Gezonde (voedsel)omgeving; ken je partners.
Het belang van werken met een diversiteit aan partners uit verschillende domeinen. Is PPS zinvol?

10.50 uur: Eva Geurken-Skillz2Grow: Voedseleducatie voor het basisonderwijs
Buitenschools programma voor sport-/buurtcoaches e.a. – beweegprogramma en schijf van vijf.

11.00 uur: Jannie Bos-biologisch varkenshouder: Boerderijeducatie voor basisonderwijs.
Wat biedt het, wat kun je op de boerderij beleven, leren en waar?

11.10 uur: Jorian Damen-moestuincoach en stadsboer: Elke school een schoolmoestuin?
Hoe draagt dit bij aan een gezonder voedselpatroon en wat is daarvoor nodig.

11.20 uur: Mark Reurink-vmbo docent Food: Masterclasses en projectweken over duurzame keuzes.
Hoe je effectief voedselverspilling, eiwittransitie, duurzaamheid integreert in het curriculum.

11.30 uur: Net ophalen: wat nemen we mee, hoe willen we verder?

12.00 uur: Netwerklunch Boerenlunch met ‘echt goede producten van eigen bodem’.
12.30 uur: Rondleiding door Jan Dirk van der Voort van Remeker: over bodem, koeien, gezonde producten, circulaire ketens

Er zijn informatietafels met aanbieders van diverse educatiematerialen/projecten aanwezig. Uit de regio is dat o.a. IVN Het Groene Wiel.

NB: Na dit programma, is er een Community of Practice van Living Lab Circulair/Regio Foodvalley. Thema: CoP Circulaire Businesscases in de Voedselketen binnen Regio Foodvalley. De lunch en rondleiding zijn gezamenlijk. U bent van harte welkom om ook daarbij aanwezig te zijn, via de aanmeldlink kunt u zich voor de verschillende onderdelen opgeven.

Achtergrond

Binnen Regio Foodvalley is er al langer aandacht voor voedseleducatie in de acht deelnemende gemeenten. Het is een expliciet onderdeel van het brede Programma Voedsel en Eiwittransitie. Elk jaar wordt er aan specifieke projecten gewerkt. Zo is er in 2023 een menukaart gemaakt met het beschikbare aanbod aan educatieve programma’s en -materiaal uit de regio, aangevuld met landelijke programma’s. De accenten liggen in die programma’s soms vooral bij de invalshoek ‘gezondheid-obesitas’, soms bij de ‘herkomst van ons voedsel, de productie en het leren koken’. In deze inspiratiesessie brengen we de diverse invalshoeken bij elkaar, inclusief een brede groep van mensen die hieraan werkt, of juist deze thema’s ondersteunt.

Aanmelden

Aanmelden voor Voedseleducatie