Raadsinformatiebijeenkomst 21 januari 2019

Op maandag 21 januari 2019 vindt een speciale raadsinformatiebijeenkomst plaats voor de raadsleden uit de Regio Foodvalley. De Kaderbrief 2020-2023 staat in deze bijeenkomst centraal. De raadsleden ontvangen hiervoor een uitnodiging via hun griffie.

Deze avond wordt ook een update gegeven over de Regio Deal en over de voortgang van de Strategische Agenda 2020-2025. Gert Boeve gaat verder in op de Regio Deal. Een commissielid, die de Strategische Agenda voorbereidt, is speciaal uitgenodigd om een toelichting te geven. Daarna kunnen de raadsleden vragen stellen over de startnotitie Strategische Agenda.  De startnotitie ontvangen de raadsleden van tevoren van hun colleges van Burgemeester & Wethouders.

Meer informatie over de Strategische Agenda leest u via deze link.