Werkplaats Meetbaarheid van Circulariteit

Werkplaats Meetbaarheid van Circulariteit op donderdag 31 oktober 2019 @ 15.00 - 18.00 uur

Op 31 oktober wordt een vervolg gegeven aan de input die is opgehaald bij de eerste werkplaats van 17 juli. Meer informatie over de inhoud en opzet volgt nog.

De Werkplaatsen van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair zijn praktijknetwerken rond een specifiek thema. Deze netwerken bestaan uit een Community of Practice met ongeveer één bijeenkomst per kwartaal. Deelnemers werken actief samen aan hun eigen concrete praktijkprojecten. Iedere werkplaats wordt getrokken door een Werkplaatstrekker die aanspreekpunt is, de bijeenkomsten organiseert, de uitwisseling faciliteert en die juiste kennis en expertise inzet van binnen of buiten de Regio Foodvalley. De exacte invulling zal per werkplaats verschillen.

Het zou mooi zijn als we met het vervolg van deze werkplaats Meetbaarheid van circulariteit kunnen komen tot een objectieve standaard van het meten van circulair ondernemen. Met deze standaard kunt u aan uw stakeholders laten zien wat de impact is van uw circulaire inspanningen! Deze werkplaats biedt u onder andere de kans om samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen binnen uw bedrijf hieraan te werken.

Meer informatie en aanmelden