Kalender

10 januari: Circulair Café Nieuwjaarseditie
Meer informatie en aanmelden voor het circulaire café

17 januari: Raadsinformatiebijeenkomst Kaderbrief 2024-2028, Economie van de Toekomst en RPLG

29 januari: Informatiesessie samenwerken op bedrijventerreinen
Meer informatie en aanmelden voor de informatiesessie

31 januari: Bijeenkomst verladerssamenwerking in Gelderland
Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst verladerssamenwerking

11-16 maart: Week van de Circulaire Economie

11 maart: Startbijeenkomst ValleiProefLokaal 2024
Meer informatie en aanmelden voor de startbijeenkomst ValleiProefLokaal

12 maart: Circulair Café bij Bosch Beton
Meer informatie en aanmelden voor het Circulair Café

14 maart: Community of Practice Circulaire Voedselketens: Duurzame catering
Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst duurzame catering

15 maart: Circulair Café bij Boot Ingenieurs
Meer informatie en aanmelden voor het Circulair Café bij Boot