24 recepten voor stedelijke voedseluitdagingen

Gezonde en lokale voeding in zorginstellingen, een app tegen voedselverspilling en een online loket om mensen samen te brengen die met voedsel bezig zijn. Dit zijn slechts drie van de 24 voorbeelden die te vinden zijn in een online receptenboek voor goede praktijken van stedelijk voedselbeleid. De voorbeelden komen uit de praktijk van 12 steden en 1 provincie.

Voor het eerst zijn innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen overheid en initiatiefnemers aan de voedseltransitie gebundeld. De verzamelde recepten geven een kijkje in de keuken van lokaal voedselbeleid.

Het Receptenboek is een resultaat van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. Daarin werken 12 gemeenten, de provincie Gelderland en de Ministeries van Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen. Dit tegen de achtergrond van de nationale Voedselagenda die in de afgelopen regeringsperiode werd ingezet en door het nieuwe kabinet verder wordt opgepakt.

Elk recept behandelt een specifiek probleem in het voedselsysteem. Vier thema’s staan centraal: het versterken van voedselketens in en rond de stad, gezonde voeding en sociale inclusiviteit, ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren en bestuurlijke innovatie.
De goede praktijken in het Receptenboek laten zien dat er volop kansen zijn om op lokaal niveau de nationale Voedselagenda een stevige extra zet te geven.

Kijk voor meer informatie over de City Deal op https://agendastad.nl/citydeal/voedsel/

Naar overzicht