Aandacht voor Ruimtelijke Economische Strategie provincie Utrecht

Het bestuur van Regio Foodvalley heeft kennis genomen van de concept-Ruimtelijk Economische Strategie Utrecht+ van provincie Utrecht. De ambities die hierin beschreven staan, spreken de regio erg aan.

Wel mist de regio in het document een aantal strategische keuzes en aandacht voor niet-stedelijke problematiek. Via een brief reageert het regiobestuur naar het college van gedeputeerde staten Utrecht om de aandachtspunten van de regio te benoemen.

Aandachtpunten

Regio Foodvalley vraagt het college van gedeputeerde staten Utrecht aandacht voor;

  • De verbinding met Oost-Nederland.
  • De uitdagingen in de landbouwsector. Onder andere eiwittransitie, insectenteelt en andere innovaties die soms op belemmerende regelgeving stuiten.
  • Kleinere binnensteden. De ontwikkelingen in de retail hebben ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit en leefbaarheid, maar ook voor de lokale economie.
  • De arbeidsmarkt en de woningmarkt van de provincie Utrecht en Regio FoodValley lopen steeds meer in elkaar over. Het is belangrijk dat er een samenhang is tussen de woningbehoefte 
  • en de arbeidsmarkt.
  • Kwantitatieve onderbouwing bij de werklocaties. Hierdoor zou een mismatch kunnen ontstaan tussen vraag en aanbod in de provincie Utrecht.
  • Hoe gaat provincie Utrecht om met duurzaamheid, energietransitie en de gevolgen van de klimaatverandering voor de waterhuishouding?
  • Knooppunt A1/A30, de Rijnbrug en de A28 bij knooppunt Hoevelaken. Deze knooppunten zijn zowel belangrijk voor de bereikbaarheid van Utrecht, Amersfoort en Regio Foodvalley.
  • Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van Utrecht en Amersfoort en Regio Foodvalley
  • Goederenvervoer, over spoor en wegen

Regio Foodvalley heeft de ambitie om internationaal een topregio te zijn op het gebied van kennis en innovatie in de agrofood sector en duurzaamheid. Om dit te kunnen bereiken werkt de regio samen met regionalen overheden, ondernemers en onderwijs-/kennisinstellingen aan een optimaal woon- werk en leefklimaat. Provincie Utrecht is een belangrijke partner in het bereiken van deze ambitie. Regio Foodvalley ervaart het als zeer positief dat provincie Utrecht met de Ruimtelijk Economische Strategie ook voorbij de grenzen richting de gehele Regio FoodValley kijkt. De regio werkt dan ook graag mee aan een verdere uitwerking van de Uitvoeringsagenda die een onderdeel vormt van de Ruimtelijke Economische Strategie.

Naar overzicht