AgriFood 2030 legt basis voor langetermijnstrategie

Eén ondernemersloket, gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten en nog meer mogelijkheden om kennis te delen. Bedrijven gaan binnen enkele maanden al het nodige merken van het onlangs gepresenteerde AgriFood 2030-programma. “We gaan de krachten in onze regio nog beter bundelen”, zegt Roger van Hoesel, managing director bij Foodvalley en een van de initiatiefnemers.

Kennisintensief ecosysteem

Foodvalley heeft zowel binnen als buiten Nederland een naam hoog te houden als kennisintensief ecosysteem voor innovatie in gezond en duurzaam voedsel. “Bedrijven werken volop samen en de hele wereld komt hier naartoe om nieuwe innovaties te realiseren”, zegt Van Hoesel. “Toch halen we er nog niet alles uit wat erin zit.” Zo worden veel initiatieven nu vaak voor een korte periode gefinancierd. “Halverwege het project gaan partners al nadenken over nieuwe consortia. Daarmee gaat veel tijd, energie en waardevolle kennis verloren.” Daarnaast is het voor buitenlandse bedrijven vaak lastig te bepalen of samenwerking binnen de regio voor hen meerwaarde heeft, en zo ja, bij wie ze moeten aankloppen. “Van kennismakelaar tot onderzoeker en van overheid tot multinational: we moeten met zijn allen een helder en consistent verhaal gaan uitdragen”, aldus Van Hoesel.

Langetermijnvisie AgriFood 2030

AgriFood 2030, ontwikkeld door adviesbureau McKinsey & Company op verzoek van FrieslandCampina, gemeente Ede, gemeente Wageningen, de ministeries van LNV en EZ, Regio FoodValley, the Agri&Food Topsector, Unilever, Wageningen University & Research en penvoerder Provincie Gelderland, moet hier verandering brengen. “In het programma staan een langetermijnvisie en concrete uitgangspunten voor integrale ontwikkeling en financiering van projecten”, illustreert Van Hoesel.

Van eiwittransitie tot circulaire economie

In AgriFood 2030 worden zes overkoepelende speerpunten benoemd: ondernemerschap, gezamenlijke onderzoeks- en proeffaciliteiten, kennisvalorisatie, internationale acquisitie en aantrekken van talent, en vestigingsklimaat. Daarnaast is er een inhoudelijke focus op vier mondiale thema’s: eiwittransitie, gezonde voeding, circulaire landbouw en de toepassing van moderne technologie op deze thema’s. “In het programma staan concrete doelstellingen, bijvoorbeeld dat de consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland met 35% omlaag moet, en de totale eiwitconsumptie met 5%. Dit betekent dat we toe moeten naar een voedselpatroon met 60% plantaardig en 40% dierlijk eiwit.”

Extra meerwaarde

AgriFood 2030 mag dan uitgaan van een langetermijnvisie, bedrijven gaan binnen enkele maanden al verandering merken, benadrukt Van Hoesel. “In oktober start een programma waarin ondernemingen met een minimale jaaromzet van 1 miljoen euro begeleiding krijgen naar verdere groei.” Kennispartners organiseren samen themabijeenkomsten rond de mondiale thema’s en bedrijven kunnen via de nieuwe website foodvalley.nl – Foodvalley is benoemd tot spin in het web – terecht met vragen over wat het ecosysteem hen te bieden heeft. Bedrijven kunnen vanaf eind 2019 bij Foodvalley ook aankloppen voor informatie over het aanbod aan gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten. “Onze leden halen dus straks nog meer uit hun lidmaatschap”, aldus Van Hoesel. “En dat niet alleen, we werken samen toe naar de eerste Silicon Valley voor landbouw en voedsel in de wereld.”

Tussentijdse rapportage AgriFood 2030 (pdf, 1,52 MB)
Naar overzicht