Barneveld beste economische locatie van Gelderland

De gemeente Barneveld is de beste economische locatie van de provincie Gelderland en behoort tot de top-20 van Nederland. Dat staat in de jaarlijkse ranglijst van economische prestaties van gemeenten en regio’s van Bureau Louter uit Delft. Barneveld staat op plek 17 van in totaal 351 gemeenten; vorig jaar was dat nog plek 20.

De economische prestaties van Barneveld zijn afgemeten aan het aantal arbeidsplaatsen, de toegevoegde waarde (dat is: de omzet min de inkoop van goederen en diensten) en het aantal startende bedrijven, steeds met een onderscheid naar economische sectoren. De gemeente Barneveld scoort op ál deze terreinen goed, waarbij met name de personengeoriënteerde bedrijven (met een rapportcijfer van 8,6) de Barneveldse lijst aanvoeren. Het gaat hierbij om detailhandel, directe dienstverlening, onderwijs en zorg. Daarnaast dragen de materiaalgeoriënteerde bedrijven (vaak gevestigd op de bedrijventerreinen) bij aan de hoge notering van de gemeente Barneveld.

Ambities

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is erg blij met deze plek op de landelijke lijst. “We weten dat in onze gemeente veel toonaangevende bedrijven zijn gevestigd die – in een veelheid aan sectoren – een belangrijke bijdrage leveren aan onze lokale economie, maar ook regionaal, nationaal én internationaal van grote betekenis zijn. Wij zijn trots op onze ondernemers – van de grote maakindustriën tot de detaillisten in onze dorpen en voor hún bijdrage aan en voor Barneveld. Het onderstreept onze ambitie om ons ook de komende jaren, op verschillende manieren te blijven inzetten voor een economisch sterk Barneveld.”

De gemeente Barneveld zet de komende jaren vooral in op de volgende ontwikkelingen:

Vestigingsmogelijkheden

De gemeente Barneveld realiseert de komende jaren nieuwe bedrijventerreinen. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Harselaar-Zuid Fase 1b. Dit nieuwe bedrijventerrein, dat ten westen ligt van het recent ontwikkelde Harselaar-Zuid Fase 1a, wordt 20 hectare groot. Daarnaast realiseert of werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen in Voorthuizen en Stroe.

Bereikbaarheid

De groei van Barneveld én Regio Foodvalley betekent dat de bereikbaarheid onder druk staat – met name op de A1, maar ook op het onderliggende wegennet. Een belangrijke opgave om, samen met andere partijen, zoals de provincie Gelderland, het Rijk, het bedrijfsleven en vervoersorganisaties, de komende jaren werk te maken van een optimaal bereikbare gemeente en regio. De gemeente richt zich daarbij zowel op de weg als op het spoor.

Faciliteren

De gemeente Barneveld wil er voor ondernemers zijn. Daarom worden de activiteiten van het Ondernemersloket Barneveld geïntensiveerd.

Naar overzicht