Bereikbaarheid Rondweg-oost Veenendaal

Regio Foodvalley stelt aan de colleges van B&W voor om een miljoen euro beschikbaar te stellen om de bereikbaarheidsproblemen op de N233 (Rondweg-oost bij Veenendaal) op te lossen. Als twee derde van de colleges van B&W akkoord zijn, wordt de Rondweg-oost bij Veenendaal opgenomen in de projectenlijst van het Mobiliteitsfonds Regio Foodvalley. De financiering van een miljoen euro wordt daaruit betaald. De toevoeging van dit project heeft geen invloed op de afgesproken jaarlijkse bijdrage van de regiogemeenten aan het Mobiliteitsfonds. Provincie Utrecht draagt bij aan een groot deel van de kosten voor de voorgenomen verbreding van de Rondweg-oost bij Veenendaal.

Regionale functie

Uit onderzoekt blijkt dat Rondweg-oost een belangrijke regionale functie heeft. De rondweg draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio en vooral de bereikbaarheid binnen de regio (bijvoorbeeld van Rhenen naar Ede of Veenendaal naar Wageningen). Dit is 80% van het verkeer dat op de rondweg rijdt. Een goed functionerende rondweg is dan ook essentieel voor het (economisch) functioneren en een goede doorstroom van Regio Foodvalley.

Mobiliteitsfonds

In april 2013 hebben mobiliteitswethouders van Regio Foodvalley de handen ineengeslagen voor het oprichten van een regionaal mobiliteitsfonds. Met dit mobiliteitsfonds worden regionale mobiliteitsprojecten haalbaar die mogelijk anders niet, vertraagd of versoberd uitgevoerd zouden worden. Het mobiliteitsfonds fungeert als een aanzet tot besluitvorming en daarmee heeft de regio de noodzakelijke slagkracht om goed samen te werken met de medeoverheden. Ook versterkt het de onderhandelingspositie van de regio richting private partijen. De projecten die mede gefinancierd worden zijn:
-    aanpak verkeerssituatie Rijnbrug
-    aanpak Knooppunt Hoevelaken
-    aanpassing van de aansluiting A1/A30
-    kwaliteitsimpuls Valleilijn  

Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de ontsluiting van de regio en daar hebben alle gemeenten direct of indirect belang bij. De bedoeling is het vestigingsklimaat voor ondernemers en het woon- en leefklimaat voor inwoners van de regio te verbeteren. Ook het toerisme in de regio en gemeenten profiteert van een goede bereikbaarheid.

Naar overzicht