Bokashi. Scholieren bestuderen de bodem bij Geurt Achterstraat.
Scholieren bestuderen de bodem bij Geurt Achterstraat. Het weiland is verrijkt met bokashi.

Boeren verrijken hun bodem met bokashi

Is maaisel van natuurgrond in te zetten als bodemverbeteraar? Zeven agrariërs van coöperatie Binnenveldse Hooilanden nemen de proef op de som. Van natuurmaaisel maken ze bokashi en rijden dat over hun land uit. Het draagt bij aan natuurinclusieve landbouw.

Eind 2020 kocht boerencoöperatie Binnenveldse Hooilanden 50 hectare natuurgrond in het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden. Ze gaan de natuurgrond beheren door er een beperkt aantal koeien te laten grazen. Ook kunnen ze er maaien. ‘Maar wat kun je doen met al dat maaisel?’, vroegen ze zich af. Coöperatielid Geurt Achterstraat hoorde over bokashi tijdens de bodemcursus van de gemeente en vervolgens tijdens de leergang Natuurinclusieve landbouw. Hij raakte geïnteresseerd en is zich erin gaan verdiepen.

Bokashihoop in natuurgebied Binnenveldse Hooilanden.

Japanse methode

Bokashi is in Japan ontwikkeld. Het is een manier van composteren zonder zuurstof. Geurt: ‘Dat heeft als groot voordeel dat de CO2 die in de plant opgeslagen zit, niet vervluchtigt. Bij normaal composteren gebeurt dat wel, dan verdwijnt wel 90% van de CO2. Door maaisel te composteren tot bokashi, krijgen we compost met veel meer koolstof. Het voedt de planten en stimuleert het bodemleven, waardoor bodems een betere structuur krijgen. Zulke bodems houden ook beter vocht vast, waar landbouwgewassen bij droogte van profiteren.”

De coöperatie besloot het te gaan proberen. Vorig jaar september werd de bokashi-kuil gemaakt: 40 meter lang, 8 meter breed en bijna 3 meter hoog. De 280 ton maaisel kwam uit het Wageningse deel van de Binnenveldse Hooilanden. Aan het maaisel voegden de boeren micro-organismen en oergesteentegranulaat toe en vervolgens sloten ze de kuil luchtdicht af. Het wachten begon.

Spannend moment

Tien weken later ging de kuil open. Zouden de bacteriën hun werk hebben gedaan? ‘Het is fantastisch gegaan’, reageert Achterstraat. ‘Het onkruidzaad had geen kiemkracht meer. Dat is heel belangrijk voor ons boeren, wij willen beslist geen onkruidzaden op het land brengen. Waar veel rietstengels in het maaisel zaten, was het fermentatieproces minder goed verlopen. Door de holle rietstengels kwam er namelijk te veel zuurstof in de kuil. Dat weten we dan ook weer.’

In december is een deel van de bokashi op het grasland en akkerbouwland uitgereden en in het voorjaar de rest. ‘Het najaar is eigenlijk de beste periode. Dan hebben de wormen langer de tijd om de bokashi de grond in te trekken. Dit jaar kunnen we gelukkig eerder met de bokashi-kuil beginnen. Over een aantal jaren weten we of bokashi een succes is.’

Meer informatie:
www.cooperatie-binnenveldsehooilanden.nl en boeraanhetroer.nl

 

Dit artikel komt uit de Buitenronde Ede (pdf, 0.95 MB), een uitgave over het buitengebied van de gemeente Ede, juli 2021

Tekst: Ria Dubbeldam, GAW ontwerp+communicatie
Foto: Hans Dijkstra, GAW ontwerp+communicatie

Naar overzicht