Brede steun in Tweede Kamer voor MIRT-Verkenning A1/A30

De Tweede Kamer steunt het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen voor een zogenoemde MIRT-Verkenning naar de aanpak van de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. De minister had de Kamer al per brief laten weten dat zij – mede op basis van het MIRT-Onderzoek dat de regio de afgelopen maanden liet uitvoeren – zo’n verkenning voorstelt en daarbij een extra bedrag van € 22 miljoen vrijmaakt voor de aanpak van deze aansluiting. Er was door de Tweede Kamer al € 10 miljoen gereserveerd.

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren – samen met Regio Foodvalley en verschillende belangenorganisaties – aandacht gevraagd voor deze aansluiting die in de top 5 van dagelijkse files voorkomt.

De minister wil, mede op basis van het MIRT-Onderzoek, een MIRT-Verkenning uitvoeren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe het nieuwe knooppunt eruit kan komen te zien. Voordat de verkenning wordt gestart, wordt eerst een zogenoemd Startdocument gemaakt. Barneveld hoopt dat dit document medio 2019 gereed is.

Ondernemers

Wethouder Van Daalen: “Wij waren al erg blij met het voornemen van de minister. Nu ook de Tweede Kamer dit voornemen steunt, kunnen we van start om Barneveld en Regio Foodvalley nóg beter bereikbaar te maken en te houden. Wij werken de komende jaren samen met ministerie en Rijkswaterstaat aan een adequaat ontwerp, waarbij we nadrukkelijk oog hebben en houden voor de ondernemers die hier zijn gevestigd (zoals De Goudreinet en McDonald’s) en de aansluiting van de weg naar Nijkerk.”

Naar overzicht