Burgemeesters staan voor het Poultry Innovationa Lab in Barneveld

Burgemeesters van Nederland op excursie in Regio Foodvalley

Op woensdag 6 oktober hebben wij ruim 100 burgemeesters in Regio Foodvalley ontvangen. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters organiseert jaarlijks een najaarsconferentie voor de burgemeesters uit Nederland. De dag voor de conferentie konden de burgemeesters deelnemen aan een excursie in de regio: het Poultry Expertise Centre Barneveld, Wageningen Campus, World Food Center Ede, ICT-Campus Veenendaal of Groei en Bloei Veenendaal. Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal was gastheer tijdens deze conferentie en initiatiefnemer voor de excursies in de regio. Op deze manier wilde hij zijn collegae kennis laten maken met Regio Foodvalley.

Groepsfoto van de burgemeesters die deelname aan de excursie bij Poultry Expertise Center

Poultry Expertise Centre (Barneveld)

De burgemeesters werden ontvangen bij MBO Aeres Barneveld, waarna Gertwim de Haas, directeur van Aeres MBO Barneveld, de burgemeesters welkom heette op de school. Het Poultry Expertise Centre (gevestigd op de campus van Aeres MBO Barneveld) is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector. In gezamenlijkheid wordt er ingespeeld op de vragen vanuit het bedrijfsleven.
De deelnemers werden bijgepraat over de activiteiten van het Poultry Expertise Centre, waaronder het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en de Regiodeal Foodvalley (Boer aan het Roer). 

Groep burgemeesters staan bij het Insect Experience Centre

Belevingsexcursie

Tijdens de excursie bezochten de burgemeesters het Poultry Innovation Lab, het Insect Experience Centre en de diervoederfabriek. Tijdens deze wandeling op de campus praatten de projectleiders de deelnemers bij over de recente ontwikkelingen in de veehouderij, zoals emissiereductie, insectenkweek, voorkomen van ziekten (georganiseerde dierziekten bestrijding), internationalisering en duurzaamheid. 
Na afloop bedankte Jan Luteijn, burgemeester van Barneveld de projectleiders Eltjo Bethlehem, Anne-Jo Smits, Jan Workamp en de deelnemende burgemeesters. 
 

Burgemeesters krijgen een rondleiding op de Wageningen campus.

Wageningen Campus

De burgermeesters die voor Wageningen Campus hadden ‘gekozen’ werden welkom geheten door Floor Vermeulen, burgermeester Wageningen en Rens Buchwaldt, lid van Raad van Bestuur Wageningen University & Research. Rens Buchwaldt heeft de burgemeesters verteld dat WUR een missiegedreven organisatie is, die bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen die ook in hun portefeuille zitten, zoals de leefomgeving en een gezonde bevolking. Daarin werkt WUR al veelvuldig samen met diverse gemeentes in Nederland. Daarnaast heeft hij uitgelegd hoe het ecosysteem Wageningen Campus bijdraagt aan deze maatschappelijke transities, in samenwerkingen met diverse stakeholders en regionale overheden.

Student van WUR geeft uitleg op de Wageningen Campus

Campus-tour

Na die mondelinge introductie kregen de bezoekers in drie groepen een rondleiding over de campus door studenten. Hierdoor konden zij ervaren hoe zo’n ecosysteem er dan in de praktijk uit kan zien. Ook was er gelegenheid genoeg om vragen te stellen en te netwerken. 
 

Burgemeesters bezoeken de bananenkas van Nederbanaan

World Food Center (Ede)

Het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid in Ede wordt omgetoverd tot dé food-ontmoetingsplek in Nederland: het World Food Center. Een plek waar bedrijven en organisaties zich vestigen en werken aan een gezonde en duurzame toekomst. Een plek waar bezoekers spelenderwijs alles over ons voedsel te weten komen en waar mensen wonen, werken en thuiskomen

Burgemeesters staan voor de Stingerbol

Avontuurlijk ontdekken

Of je nu bewoner, bezoeker of ondernemer bent, in het World Food Center valt altijd iets te beleven. Niet voor niets is ‘avontuurlijk ontdekken’ een kernwaarde van het terrein. En dat geldt dus ook voor de bezoekende burgemeesters. Na een welkom van burgemeester René Verhulst en een smakelijke start bij het net geopende duurzame SmaakPark, begaf de groep zich richting de Neder Banaan-kas. Pieter Vink vertelde hier over het onderzoek naar de schimmelziekte die de cavendish-banaan wereldwijd bedreigt en de commerciële kansen die de enige echte Nederlandse bananen bieden. Afsluitend pitchtten de start-ups Northern Wonder - Coffee Free Coffee en MaGie Creations hun bedrijfsconcepten in de bijzondere Stingerbol. 

Bezoek van de burgemeesters aan de ICT campus. Presentatie bij InfoSupport Veenendaal

ICT Campus 

De ICT sector in Veenendaal groeit jaarlijks met 10% en heeft een grote economische impact. Om die reden is er op initiatief van gemeente Veenendaal een triple helix programma opgezet, ICT Campus. Er wordt ingezet op een viertal pijlers, waaronder de Human Capital Agenda (HCA) en innovatie. 
De burgemeesters die deelnamen aan deze excursie werden ontvangen bij Info Support, de specialist in het ontwikkelen van hoogwaardige softwareoplossingen en leidend op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), cloud architectuur, Managed Services en IT-trainingen. 

Na het welkomstwoord door Marco Verloop, wethouder in Veenendaal, werd door Lammert Vinke van Info Support ingegaan op de wijze waarop in de triple helix samengewerkt wordt om doorstromers vanuit MBO en zij-instromers vanuit diverse HBO opleidingen (her) op te leiden tot ICT’ers op HBO niveau. Deze arbeidsmobiliteitsaanpak is ook geschikt voor andere krapteberoepen. Joop de Jong van Mprise en Chris van Hoof van One Planet lieten vervolgens de burgemeesters kennis maken met ICT innovaties in de agro- en foodsector die baanbrekend zijn: van bedrijven die vanuit Veenendaal de wereld veroveren met hun software tot nano-electronica technologieën die disruptie veroorzaken in voeding en gezondheid. Na deze presentaties konden de burgemeesters diverse producten en prototypes bekijken, werd er uitleg hierover gegeven en konden er vragen gesteld worden.

Burgemeesters werden tijdens de presentatie meegenomen door een reis in de tijd.

De groei en bloei van Veenendaal: Niet lullen, maar poetsen, kan dat nog?

De Grebbelounge gelegen aan de Grebbelinie was de mooie locatie waar de deelnemende burgemeesters op ludieke wijze door Jaap Pilon (historicus) en burgemeester Gert-Jan Kats meegenomen werden in een reis door de tijd. Verleden, heden en de toekomst stonden centraal. Veenendaal heeft de meest bijzondere ontstaansgeschiedenis van Nederland. Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? 
Gert-Jan Kats vertelt; in het najaar van 2019 spraken de regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley zich uit over hun ambitie om samen door te groeien naar een Groene Metropool van internationale betekenis. Nadrukkelijk met het behoud van haar groene karakter. Als combinatie hebben de twee regio’s alles in zich om zichtbaar te zijn als topregio in food, health en energy en – in het logische verlengde daarvan – als dé circulaire topregio van ons land en van Europa. Hoe gaan Veenendaal en de regio deze opgave aan? In onze regio wonen nu al meer dan een miljoen inwoners en de prognoses geven aan dat dit aantal in de komende decennia nog flink zal groeien. Dat betekent dat er een grote bouwopgave ligt: zo’n 100.000 woningen tot 2040, maar met het behoud van ons groene karakter. 
Na deze geanimeerde verhalen en presentaties werden er volop vragen gesteld en was er gelegenheid om onder leiding van een gids de Grebbelinie te bekijken.

Naar overzicht