CHE onderzoekt hoe zorgprofessionals gezonde voeding beter kunnen ondersteunen

De volksgezondheid in Nederland staat voor een aantal uitdagingen, waaronder vergrijzing, chronische ziekten, overgewicht en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Gezonde voeding en leefstijl spelen een belangrijke rol in het voorkomen en herstellen van gezondheidsproblemen. In de zorgpraktijk blijkt echter dat de ondersteuning van zorgvragers bij het ontwikkelen van gezonde leefstijl moeilijk is. Met het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid beoogt de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) kennis en kunde te ontwikkelen die zorgprofessionals helpt bij de begeleiding van thuiswonende zorgvragers.

6 juni start lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid

Vandaag is Willemieke Kroeze geïnstalleerd als CHE-lector Zorg voor Voeding en Gezondheid. Zij gaat praktijkgericht onderzoek doen naar hoe verpleegkundigen en praktijkondersteuners preventie in de zorg vorm kunnen geven, specifiek gericht op het bevorderen van gezond eten en drinken van thuiswonende zorgvragers. De resultaten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor het opleiden van verpleegkundigen en praktijkondersteuners en voor hun professioneel handelen op dit gebied. Het lectoraat wil zo bijdragen aan de deskundigheid van de zorgprofessionals van de toekomst, die een steeds belangrijker rol hebben als gezondheidsbevorderaar.

Foodvalley

Ede, en daarmee de CHE, is onderdeel van de regio Foodvalley. De regio heeft de ambitie om duurzaam en gezond voedingsgedrag te bevorderen. Daarin past het ontwikkelen van een kennis-ecosysteem voor gezondheid en voeding. De CHE draagt met dit lectoraat bij aan die ambitie via kennisontwikkeling en kennisdeling. Het lectoraat bouwt haar praktijkgericht onderzoek nadrukkelijk op in samenwerking met het werkveld. Diverse zorgverleners in de regio. Onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei, Gemeente Ede, Regio Foodvalley en de Alliantie Voeding in de Zorg zijn betrokken bij dit onderzoek.

Dr. Willemieke Kroeze

Lector Willemieke Kroeze is opgeleid als diëtist en gezondheidswetenschapper. Ze is gepromoveerd op de effectiviteit van advies-op-maat in de voedingsvoorlichting. Daarna heeft zij haar werk voortgezet aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Gezondheidswetenschappen en de sectie Preventie & Volksgezondheid. Haar expertise ligt op het gebied van planmatige gezondheidsbevordering, determinanten van gedrag, het bevorderen van gezond voedingsgedrag en de (determinanten van) implementatie van evidence-based leefstijlinterventies in de eerstelijnszorg.

Foto: Gerdine Langeweg

Naar overzicht