Circulair ondernemen in agrofood

Boven de kalverstallen van Beekzicht in Barneveld kwamen Agrofood ondernemers uit Ede en Wageningen bij elkaar tijdens de derde bijeenkomst van NEON Food op 10 april. Onderwerp van gesprek: Circulair ondernemen. Een thema dat flink in de belangstelling staat. Hoe relevant is het voor een ondernemer om hiermee aan de slag te gaan? En waarom zou je het doen?

“Zeker 88 miljoen ton voedsel in Europa wordt geproduceerd zonder dat we het gebruiken,” startte Toine Timmermans, (WUR en Stichting Samen Tegen Voedselverspilling) de avond. We hebben nog veel te doen om dat te verminderen. Ondernemers in Food kunnen hier een belangrijke rol in spelen.” Hoe dan? Dat werd duidelijk in het verhaal van Timo Kruft van TeKa Groep en Pieter Vink van Boerenhart. Zij werken samen om voedsel dat overblijft toch een goede bestemming te geven.  Timo: “Circulair werken is voor mij logisch om te doen, van gebouwen tot en met afvalstromen. Het levert me op alle vlakken veel op. Gasten vragen zelfs om circulaire menu’s, vandaar dat ik samen met Pieter van Boerenhart plannen heb gemaakt voor het verwerken van producten die nog goed zijn, maar niet op de markt komen. Mijn tip: begin met circulair ondernemen en leer al doende als je er mee bezig bent."

“Ik dacht dat het niets voor mij was”
Gerard van Beek is onder andere eigenaar van veehouderij Beekzicht. Naast de kalverstallen heeft hij nog meer ondernemingen, zoals een bouwbedrijf. “Afgelopen juni ben ik gestart met circulair ondernemen. Ik dacht dat het niets voor mij was, maar ik heb veel geleerd. Het heeft mij niet alleen financieel voordeel gebracht, maar vooral ook hele duurzame samenwerkingen en bijzonder mooie inzichten. Dus ik ben om!” Het nieuwste project van Gerard is de bouw van een zero footprint stal. Deze stal wordt circulair gebouwd, waardoor er 85% minder uitstoot plaats vindt en de stal energieneutraal is.

De deelnemers zijn enthousiast: “Ik ben nog nooit bij zo’n bijeenkomst geweest, maar ik heb er heel veel aan gehad. Door over de muren van mijn eigen onderneming heen te kijken, heb ik nieuwe ideeën gekregen én zie ik nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, die goed zijn voor mijn bedrijf.”

NEON Food

NEON (Netwerk Ondernemers) Food is een netwerk voor en door ondernemers in AgroFood in de regio Ede Wageningen. De ondernemers groeien door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te werken. Vier keer per jaar komen ze samen rondom een relevant thema. Gemeente Ede heeft het initiatief genomen voor dit netwerk. Op woensdag 18 september is de volgende editie van NEON. Kijk op www.neonfood.nl voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst en informatie over de volgende editie.

Naar overzicht