Deelname aan de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda

Regio Foodvalley wordt betrokken bij het vervolgonderzoek van de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda (RRMA) Midden Nederland. De regio gaat deelnemen met een verkeerskundige uit de gemeente Barneveld aan de projectgroep van de RRMA. De regionaal portefeuillehouder Mobiliteit, Engbert Stroobosscher, wordt via het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad bestuurlijk betrokken.

Doel

Het doel van de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda is om een scherp in beeld te krijgen waar investeringen nodig zijn om de ruimtelijke en economische ambities in Midden Nederland te faciliteren. Hierin wordt de bereikbaarheid in de periode 2020-2040 ook meegenomen. Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Rijkswaterstaat werken hierin samen. Een eerste analyse is uitgevoerd om te komen tot een RRMA. Een nadere verdieping is nodig om over een vervolgaanpak te besluiten. Deze verdieping moet onder andere meer inzicht geven in de omvang en de aard van de (bereikbaarheids)opgaven. Regio Foodvalley en Regio Amersfoort zijn gevraagd om actief te deel nemen aan deze verdiepingsslag.

Naar overzicht