Doorontwikkeling Strategische Agenda

Het nieuwe regiobestuur besloot vrijdag 15 juni 2018 om het proces van de doorontwikkeling van de Strategische Agenda in gang te zetten. Dit is in lijn met eerdere besluitvorming door het regiobestuur van 20 april 2018. De Strategische Agenda vormt het kader voor de samenwerking tussen ondernemers,onderwijs- en kennisinstellingen en overheid in Regio FoodValley in de periode 2020 en daarna.

De huidige strategische agenda eindigt in 2019. In 2018 worden de strategische doelstellingen opnieuw bekeken en zo nodig geactualiseerd en concreet gemaakt. De Strategische Agenda is voornamelijk gericht op het stimuleren van de economische ontwikkeling en op het realiseren van de randvoorwaarden daarvoor. De nieuwe Strategische Agenda wordt opgesteld samen met ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio en geeft richting aan deze samenwerking. Het regiobestuur vindt het belangrijk dat in de regio breed draagvlak en eigenaarschap voor de Strategische Agenda bestaat. Een commissie, die bestaat uit ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid, begeleidt de doorontwikkeling. De gemeenteraden spelen in het proces een belangrijke rol en kunnen, onder andere via de regiocommissie, input voor de te actualiseren Strategische Agenda leveren. 
 

Naar overzicht