Energieloket en wijkaanpak

Deze week week een mooi regionaal project uitgelicht: Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald door samen te werken, zo staat geschreven in de regionale Energieplannen.

Bewoners onderweg naar ‘nul op de meter’

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling kan alleen worden gehaald door samen te werken, zo staat geschreven in de regionale Energieplannen. Een mooi voorbeeld van samenwerking is te zien in het energieloket, dat met onafhankelijke adviseurs en coalities van lokale bedrijven actief de wijk ingaat om bewoners warm te maken voor energiebesparende maatregelen.

Teun van Roekel, van ValleiEnergie, is dé energievraagbaak, die verschillende energieloketten van de regiogemeenten bemant. “De rijksoverheid legde aan elke gemeente de verplichting op om vanaf 2016 een energieloket operationeel te hebben”, schetst Van Roekel de achtergrond. “Er is besloten dat in Foodvalley-verband te organiseren.” Eenvoudig begonnen met een telefoonnummer en een mailadres, besloot hij in 2017 om de wijk in te gaan. “Mensen komen niet zo makkelijk vanzelf. Het werkt veel beter als je ze opzoekt. We hebben een caravan opgeknapt en zijn daarmee op pad gegaan.” En het werkt: “Het loopt als een speer”, zegt Van Roekel, die een goed gevulde planning laat zien van steeds 2 of 3 dagen in een andere wijk. Extra mensen en een nieuwe caravan zijn onderweg. “Er is bij bewoners veel vraag naar advies. De reacties zijn positief.”

Eerste stap

Met name oudere woonwijken komen in aanmerking voor een bezoek, geselecteerd op bouwjaar en energielabel. De vragen van bewoners zijn divers. “Of het nog zin heeft om te investeren in een nieuwe cv-ketel, als alle woningen straks van het gas af gaan”, geeft Van Roekel als voorbeeld. “En vragen over leningen of subsidies. Maar vooral: Als we ons huis energiezuiniger willen maken, waar moeten we dan beginnen?” Dat is precies waar de energieadviseur graag op inspeelt. “Het gaat erom alles in de goede volgorde te doen. Eerst isoleren en dan pas zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar het belangrijkste is dat bewoners ook echt beginnen en een eerste stap maken.”

Lokale bedrijven

Het energieloket werkt samen met coalities van bedrijven op het gebied van energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Een van deze coalities is Plat DuS (Platform Duurzaam Samenwerken), waarin ruim 40 lokale bedrijven een netwerk vormen. “Bedrijven hebben veel kennis, maar vaak op het gebied van een heel specifieke oplossing”, zegt Bert Wagensveld, initiatiefnemer van Plat DuS. “Door die kennis bij elkaar te brengen, kunnen we laten zien wat er mogelijk is.” De energieadviseurs worden voorzien van informatie over producten en nieuwe technologie, waarmee ze bewoners in de hele breedte richting ‘nul op de meter’ kunnen helpen. Bedrijven kunnen altijd aanhaken en de coalitie groeit gestaag. “Het zijn ondernemers met liefde voor hun vak en met een duurzame visie”, ervaart Wagensveld. “Daarnaast houden we het netwerk lokaal. Zo investeren we in de lokale economie. Korte afstanden zijn bovendien duurzamer.”

Wagensveld ziet een rooskleurige toekomst: “Kennisuitwisseling en samenwerking biedt veel kansen. Ook op het gebied van communicatie. Energiebesparen begint vaak bij idealisten, maar moet meer ‘sexy’ worden. Je kunt het breder trekken en meer mensen overtuigen als er vanuit de regio één sterke campagne wordt gevoerd.” Intussen werpt communicatie in de energiecaravan zijn vruchten af. Behalve informatiepunt is de caravan een plek van ontmoeting en uitwisseling. Van Roekel: “Mensen vinden het leuk om hun verhalen te delen. Ze vertellen hoe ze al bezig zijn met duurzame maatregelen en bevelen elkaar bedrijven aan. Dat werkt fantastisch.”

Energie doorgeven

Van Roekel gelooft sterk in de lokale benadering van de wijkaanpak. “Elke gemeente heeft een eigen cultuur. Je moet snappen hoe mensen denken en wat hun beweegredenen zijn”, zegt hij. “Een goede benadering bepaalt het succes, al moet je als adviseur natuurlijk ook op technisch vlak goed kennis van zaken hebben.” De wijkaanpak verschilt per gemeente, maar dat staat samenwerking niet in de weg. Van Roekel: “De wijkaanpak kan verder opgeschaald worden. Er zijn kansen genoeg voor bedrijven die willen investeren in samenwerking. We hebben het tij nu mee. Zo kunnen we meer bewoners de goede kant op wijzen en de energie die we er samen insteken doorgeven.”

Naar overzicht