foto's van koeien in de wei

Extern salderen binnen gebiedsgerichte aanpak

De ongerichte opkoop van agrarische bedrijven in verschillende provincies, bijvoorbeeld door provincie Brabant bracht rumoer. Hoewel er later excuses kwamen bleek wel dat een ongeclausuleerd opkoop van agrarische bedrijven de vlam in de pan doet slaan. Als Regio Foodvalley roepen we de landelijke en provinciale overheden, natuurorganisatie en landbouworganisaties op om de handen in één te slaan en gezamenlijk de problemen te tackelen om de natuur en biodiversiteit te herstellen, stikstofruimte te creëren voor onze woningbouw, werklocaties en energievoorziening, zónder dat dit ten koste gaat van een perspectiefvolle landbouwsector.

dè oplossing voor het samenbrengen van natuur, landbouw en verstedelijking

Op dit moment zien we gebeuren dat o.a. projectontwikkelaars anticiperen op mogelijke stikstofruimte. Ze kloppen nu al aan bij agrariërs en hun zakken zijn altijd dieper dan die van regionale overheden en (jonge) boeren. We moeten als overheden stoppen met naar elkaar te wijzen en de handen in één slaan om regie te pakken in onze gebieden. We willen de ‘grondcowboys’ voor zijn en dat lukt alleen maar als we onze inspanningen bundelen.

Als we bij het verlagen van de stikstofdepositie in onze natuur, een perspectiefvolle landbouwsector niet een richtsnoer maken van ons handelen, dan loopt de agrarische stand té hard terug en dan vinden we de agrariërs helemaal niet meer terug aan de gesprekstafel.
Die koers heeft ook invloed op hoe we omgaan met bijvoorbeeld de mei-tellingen. Door de corona-situatie hebben veel agrariërs meer vee op stal staan dan volgens de vergunning zou moeten. Als we het gezamenlijk belang voor ogen houden, dan moeten we als overheden samen een oplossing vinden voor dit probleem. Boetes opleggen omdat de tellingen dan niet kloppen, werkt polariserend en daarmee is de brug richting het Landbouwcollectief moeilijk te slaan.

Met de corona-situatie zien we in welke mate we afhankelijk zijn van de Europese markt. Nu de grenzen meer dichtgaan om de pandemie te stoppen, merken we hoe afhankelijk we zijn van het buitenland. Ook om die reden roepen we op om in gesprek te gaan, om te voorkomen dat het openstellen van extern salderen zonder nadere voorwaarden, leidt tot een ingestorte landbouwsector in Nederland.

Extern salderen moet in onze visie uitsluitend plaatsvinden binnen regionale gebiedsaanpakken, zodat er binnen regio’s winst is voor gezondheid, natuur en economie (wonen en werken), wat ook cruciaal is voor het draagvlak. Voor de lokale/regionale natuur is de winst naar verwachting ook groter. In ons geval gaat het om een integrale aanpak voor de hele Gelderse en Utrechtse gebied in Regio Foodvalley.

Daarnaast is het wenselijk om te verkennen of het mogelijk is aanvullende voorwaarden voor emissiereductie te stellen aan activiteiten waarvoor men wil salderen met ammoniak uit de veehouderij. Het doel hiervan moet zijn een betere, gezonde balans te bereiken tussen salderen en de eerste prioriteit van het reduceren van emissie.

Naar overzicht