Insecten leveren als belangrijke bron van eiwitten een bijdrage aan het verduurzamen van de voedselketen.

Extra subsidie voor Hub for Insect Knowlegde

Voor het kenniscentrum Hub for Insect Knowledge (HIK) heeft de provincie Gelderland een subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld. De subsidie is om de insectensector verder te ontwikkelen. Insecten leveren als belangrijke bron van eiwitten een bijdrage aan het verduurzamen van de voedselketen.

Het HIK is hét verzamelpunt in Nederland voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het HIK maakt het verschil door partijen te verbinden en in beweging te brengen. Door sectorale belangen voorop te stellen en tussen en naast partijen te werken, ontstaat een krachtige combinatie van partijen die zich richten op groei en innovatie.

De komende vier jaar gaat het HIK samen met de partners werken aan het professionaliseren van de insectenketen, wet & regelgeving, onderzoek, educatie en kennisontwikkeling. Er zal hiervoor een manager worden aangetrokken. Deze manager zorgt ervoor dat de programma’s van het HIK worden aangejaagd en uitgevoerd. Door de programmalijnen concreet handen en voeten te geven, wordt zoveel mogelijk (praktische) kennis vergaard en verspreid voor de verdere ontwikkeling binnen de sector. Communicatie heeft hierin ook een belangrijke rol, het HIK gaat hier de komende jaren ook op inzetten. 

Naast de beschikbaar gestelde subsidie van provincie Gelderland, is het HIK nog op zoek naar andere financiële middelen om meer slagkracht te krijgen. 

Naar overzicht