Food op de agenda bij gemeentebestuurders van onze regio

Food staat steeds steviger op de bestuursagenda’s van Regio FoodValley. In de recent gesloten coalitieakkoorden voor 2018-2022 zetten gemeenten de ambities met voedsel helder neer. Niet overal door Food tot portefeuille te verheffen. Maar zeker wel door concrete ambities te formuleren. Een overzicht.

U krijgt in dit artikel een samenvatting van de gezamenlijke regionale ambities, maar het is zeker de moeite de akkoorden van de FoodValley gemeenten stuk voor stuk te bezien op aangrijpingspunten voor uw onderneming of onderzoeksplan!

U vindt de bestuursakkoorden via de links in deze tekst op de gemeentewebsites van EdeBarneveldNijkerkRenswoudeRhenenScherpenzeelVeenendaal en Wageningen.

In heel FoodValley: focus op duurzaamheid en circulaire economie

Waar food of voedsel(verspilling) niet met zoveel woorden genoemd worden, staan duurzaamheid en de circulaire economie in vrijwel alle coalitieprogramma’s vermeld. Ruimte voor ondernemerschap en vitale landbouw is er overal. Gemeenten willen stimuleren, faciliteren en voedselverspilling tegenaan.

Versterking en positionering van de regio

Gemeenten streven naar versterking van de samenwerking binnen de Regio FoodValley en zeggen daarover: ‘Gezamenlijk werken we aan het positioneren van onze regio als een topregio op gebied van landbouw en voedselkwaliteit.’

Conclusie

We zien steeds meer dat foodambities doorklinken in de beleidsthema’s. Kansrijke programma’s en initiatieven geven vorm aan de bestuurlijke ambities. De plannen van de gemeenten variëren van versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven tot promotie van streekproducten. Waar de een inzet op gezondheid heeft de ander de focus op ondernemerschap en landbouw. Alles is gericht op duurzaamheid en circulaire economie.

Naar overzicht