Gemeenten starten proef met e-bikes voor woon-werkverkeer

Vaker op de fiets naar het werk. Dat willen de acht gemeenten in Regio Foodvalley bij medewerkers stimuleren. Daarom starten ze een proef met e-bikes. De deelnemers aan de proef namen op donderdag 5 september op het gemeentehuis hun e-bike in ontvangst. Zij gaan de komende twee maanden de e-bike uitproberen als vervoersmiddel voor hun woon-werkverkeer.

Regio Foodvalley werkt aan slimme, duurzame en gezonde oplossingen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Goede fietsverbindingen en het stimuleren van fietsgebruik zijn daar onderdeel van. Dat vergt in veel gevallen een gedragsverandering. De gemeenten nemen als werkgever daarin hun verantwoordelijkheid en stimuleren het fietsgebruik onder de eigen medewerkers.

Goede conditie

Alle gemeenten in Regio Foodvalley doen mee aan de proef. In totaal gaan 32 medewerkers, die verder dan 7,5 kilometer van het gemeentehuis wonen, de komende tijd op een e-bike of speed pedelec naar hun werk. Wendy van den Heuvel is een van de deelnemers aan de proef. Ze legt dagelijks ruim tien kilometer af naar het gemeentehuis in Veenendaal. “Met de auto ben ik er wel sneller, maar dan heb ik geen beweging”, zegt ze. “Deze proef geeft mij de gelegenheid om uit te proberen of ik baat heb bij een e-bike. Ik wil graag in goede conditie blijven en ook een bijdrage leveren aan het milieu.” Voor haar is de proef geslaagd als ze het fietsen leuk blijft vinden. “Ik heb er veel zin in.”

Ervaring uitwisselen

De ervaringen van de deelnemers worden verzameld en gedeeld, met als doel meer collega’s enthousiast te maken om op de fiets naar hun werk te gaan. De gemeenten schakelden gezamenlijk een mobiliteitsmakelaar in, die de gemeenten verder gaat helpen om duurzaam reisgedrag te stimuleren. De makelaar zal ook het mobiliteitsbeleid van de gemeenten tegen het licht houden. Het doel is om medewerkers vaker voor duurzaam vervoer te laten kiezen. Kennis en ervaring die de verschillende gemeenten hiermee op-doen, worden onderling uitgewisseld in het project. Daarnaast werkt Regio Foodvalley samen met het bedrijfsleven aan het stimuleren van duurzaam reisgedrag, als onderdeel van de plannen voor een betere bereikbaarheid van de regio.

Op de foto van links naar rechts: Wendy van den Heuvel, Robin van der Klok en Wouter Fokker (werkzaam voor gemeente Veenendaal)

Naar overzicht