Hoe staat het met mijn boerenbedrijf?

Vanuit het Agroloket Regio Foodvalley worden verschillende initiatieven aangeboden op het gebied van ondernemersbegeleiding. Zo helpen de Agro Ondernemersscan en het traject Zicht op de Toekomst ondernemers om kansen voor hun bedrijf te ontdekken. Steven van Westreenen (vanWestreenen adviseurs): “Pas als je goed weet wat je zelf wil en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn, kan een punt op de horizon gezet worden en kan daar concreet naar toe gewerkt worden. Dat biedt kansen.”

Ontwikkelingen in de agrarische sector vragen veel van ondernemers, maar kunnen ook kansen bieden voor de toekomst. Op het gebied van ondernemersbegeleiding lopen meerdere initiatieven voor boeren in de Foodvalley regio. Zowel op de financiële, juridische en technische kant van het bedrijf worden hulpmiddelen geboden als meer coachende begeleiding voor de ondernemer. De Agro Ondernemersscan en het traject Zicht op de Toekomst sluiten hierin goed op elkaar aan en bieden beide waardevolle begeleiding voor de agrarisch ondernemer.

Agro Ondernemersscan

Weten waar je staat met je bedrijf en waar kansen liggen. Met de Agro Ondernemersscan wordt aan de hand van een vragenlijst voor de ondernemer het boerenbedrijf in kaart gebracht door een team van verschillende experts. Hieruit volgt een adviesrapport met inzichten en kansen voor het bedrijf op elf verschillende thema’s, van juridisch tot financieel. Steven van Westreenen werkte mee aan het ontwikkelen van de scan. “Vaak wordt je van de ene naar de andere adviseur gestuurd voordat je een totaalbeeld hebt. Hiermee weet je in een keer waar je aan toe bent. Dat scheelt tijd en geld. Pas als je goed weet wat je zelf wil en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn, kan een punt op de horizon gezet worden en kan daar concreet naar toe gewerkt worden. Dat biedt kansen,” zegt hij.

Zicht op de Toekomst

In het traject Zicht op de Toekomst staat begeleiding van de ondernemer centraal in relatie tot zijn bedrijf en familie. Boeren die willen deelnemen voeren eerst een vrijblijvend verkennend gesprek met Wim Korsten, ondernemersadviseur en coach. Als daarna voor het traject gekozen wordt, kunnen ze nog zes gesprekken met een coach naar keuze voeren. Korsten: ‘In het eerste gesprek achterhaal ik een zo feitelijk mogelijk beeld van de familie en het bedrijf: Wat voor bedrijf is het precies? Zijn er meer takken? Wordt er ook buitenshuis gewerkt? Hoe groot is het? Hoe zit de familie in elkaar? De hoeveelste generatie is het? Als dit beeld helder is, ga ik in op wat er speelt en wat de vragen of problemen zijn en wat het toekomstbeeld van de mensen zelf is. We kijken daarna of we een doel kunnen bepalen dat hen verder helpt.’

Meer weten

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Agro Ondernemersscan en/of Zicht op Toekomst? Kijk voor meer informatie op de website van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley of neem contact op met het Agroloket Regio Foodvalley voor meer informatie: agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl of 088 888 6633.

Agroloket Regio Foodvalley

Het Agroloket Regio Foodvalley is een dienst van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en beoogt het totaalaanbod van projecten en initiatieven voor agrariërs in het gebied in beeld te brengen. Binnen  Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken partners samen aan een toekomstbestendige landbouw in de Foodvalley regio. Zo worden oplossingen voor de regionale sector bedacht en worden projecten aangejaagd en ondersteund in themagroepen. Kijk op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl

Naar overzicht