Manish Dixit, Joop Hazeleger en Herman Gerdsen in gesprek over het tekort aan werknemers in de ICT tijdens de bijeenkomst over hybride docentschap bij Info Support in Veenendaal.

Hybride docentschap helpt ICT aan meer medewerkers

De ICT-sector in Regio Foodvalley groeit. Dat is mooi, maar er is een groot tekort aan werknemers in de sector. Hybride docentschap, waarin mensen naast hun baan in het bedrijfsleven les geven aan studenten, brengt onderwijs en bedrijven dichter bij elkaar. Met resultaat voor beide partijen. Katapult, een netwerk van publiek-private samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en het bedrijfsleven, organiseerde dit najaar een bijeenkomst over hybride docentschap bij Info Support in Veenendaal. Herman Gerdsen, HR-manager van Info Support: “We moeten samen aan de slag om meer mensen in de ICT te krijgen.”

Human capital: Groeiende ICT-sector Regio Foodvalley

Het uitwisselen van kennis stond dan ook centraal op de bijeenkomst. Spil in de regionale samenwerking op dit gebied is ICT Campus Regio Foodvalley, waarin overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven hun krachten hebben gebundeld. “Het aantal arbeidsplaatsen in de ICT-sector is het afgelopen jaar in Regio Foodvalley met 8 procent gegroeid”, zegt Manish Dixit, programmamanager van ICT Campus. “De vraag naar medewerkers is heel groot. Jaarlijks zijn er in de regio 200 tot 250 nieuwe mensen nodig.”

Human capital, voor een optimaal functionerende arbeidsmarkt, is een van de kernthema’s van de Strategische Agenda. Om de vijver van ICT-talent te vergroten, is het belangrijk om meer opleidingen te creëren, benoemt Dixit een belangrijk punt. Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft sinds afgelopen jaar een HBO-opleiding ICT. “Bedrijven als Detron en HSO hebben meegewerkt om deze opleiding tot stand te brengen”, weet Dixit. “Dat helpt om het onderwijs beter te laten aansluiten op wat er in het bedrijfsleven nodig is.” Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar horizontale doorstroming van arbeidskrachten naar de ICT-sector. Ook daarvoor zijn opleidingen in ontwikkeling.

Mensen uit het bedrijfsleven inzetten in het onderwijs helpt bovendien het tekort aan ICT-docenten terug te dringen. Marieke Wolthoff, van regionale VO-HO netwerken, legde tijdens de bijeenkomst uit dat bij de werving van hybride docenten rekening gehouden moet worden met hun drijfveren en dat de drempel niet te hoog moet liggen. “Het is belangrijk dat ze eerst de kans krijgen om kennis te maken met het onderwijs“, benadrukte Wolthoff. “Daarnaast is het goed om te weten dat hybride docenten ervaringen opdoen in het onderwijs, die ook van pas komen in het bedrijfsleven.”

Terug naar de regio

Joop Hazeleger, directeur van Knooppunt Techniek Regio Foodvalley, gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het lastig is om leerlingen die na hun middelbare schooltijd vertrekken, na hun studie weer terug naar de regio te halen. Herman Gerdsen, manager HR bij Info Support, herkent en onderkent het probleem. “We moeten samen met onderwijs en gemeenten aan de slag”, benadrukt hij het belang van samenwerking. Het bedrijf werkt al jaren samen met Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool. Met beide hogescholen organiseert Info Support een minor, waarbij het bedrijf het overgrote deel van de docenten levert. “We moeten oppassen dat we als bedrijfsleven niet de rol van het onderwijs overnemen”, zegt Gerdsen. “Wel willen we kijken waar we het onderwijs kunnen helpen en verbeteren.”

Continu leren en anderen helpen zit in de bedrijfscultuur van Info Support, legt Gerdsen uit. “Maar ons voornaamste belang is instroom van nieuwe medewerkers”, stelt hij voorop. “De kern van ons personeelsbeleid is het binden en opleiden van jong talent. Zij maken de innovaties in ons bedrijf.” Na het volgen van de minor, komen studenten vaak voor een afstudeeropdracht het bedrijf binnen. Ook door samen met het onderwijs projecten te doen, lezingen te houden en een eigen studentenmagazine uit te geven, maakt Info Support contact met jong talent. Voor kleinere ICT-bedrijven zijn dergelijke activiteiten niet altijd haalbaar, begrijpt Gerdsen. “Maar maak jezelf als bedrijf zichtbaar aan studenten. En houdt contact met mensen die je niet meteen kunt inzetten, maar wellicht later wel nodig hebt”, adviseert hij.

Maatschappelijke impact

Duidelijk maken aan jong talent wat het betekent om in de ICT-sector te werken in Regio Foodvalley, kan volgens Manish Dixit ook de aantrekkingskracht vergroten. “Millenials gaat het allang niet meer alleen om een lease-auto”, benadrukt hij. “Het gaat ze om de maatschappelijke impact van het werk. We moeten veel meer laten zien dat je als ICT-er iets kunt betekenen in de productie van gezonde voeding voor mens en dier bijvoorbeeld. Of dat boeren een betere boterham kunnen verdienen door een oplossing die jij hebt uitgedacht. Als we die verhalen vertellen, kunnen we een jonge generatie stimuleren om aan de slag te gaan in de ICT.”

Dit is een artikel uit Groei #4. Download Groei #4 (en eerdere edities) via deze link.

Naar overzicht