Er zijn talloze ideeën te bedenken in de kruisbestuiving tussen ICT en agrifood. Op de foto staat een drone die vliegt over een agrarisch bedrijf.

‘Innovatieve vraagstukken blijven nu nog vaak liggen’

Elke week geven wij aandacht aan een regionaal project uit het magazine Groei. Deze week de Digital Hub Regio Foodvalley. Het project Digital Hub Regio Foodvalley maakt deel uit van de plannen om de ICT Campus verder op te schalen. Met als doel om in 2025 hét ICT centrum voor Food, Health en Tech te worden.

Digital Hub Regio Foodvalley

Data-analyse wordt meer en meer gezien als belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Juist op het raakvlak van verschillende sectoren ontstaan zo vele nieuwe mogelijkheden. Het ICT Campus Programma, het samenwerkingsverband van overheid, IT-ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio, werkt daarom aan een Digital Hub Regio Foodvalley waarin technologische kennis en data in het domein van agrifood samen wordt gebracht. “Het gaat niet zozeer om de achterliggende technologie”, legt projectleider Bart van de Beek uit. “De Digital Hub is vooral bedoeld om mensen die data en innovatieve kennis hebben met elkaar te verbinden en ontwikkelingen te versnellen.”

Het project Digital Hub Regio Foodvalley maakt deel uit van de plannen om de ICT Campus verder op te schalen. Met als doel om in 2025 hét ICT centrum voor Food, Health en Tech te worden. Regio Foodvalley is toonaangevend in de wereld op het gebied van voedsel en innovatie en draagt indirect bij aan de voeding van miljarden mensen. IT-innovaties en high tech ontwikkelingen kunnen de oplossing bieden voor uitdagingen in de agrifood- en healthsector. “Het project is nu nog in de opstartfase”, geeft Van de Beek aan. In grote lijnen richt het project zich nu op drie taken: “Community building, door partijen rond bepaalde thema’s bij elkaar te brengen”, noemt de projectleider als eerste. “Daarnaast stellen we technische kennis en infrastructuur beschikbaar, zodat proeftuinen kunnen worden opgezet en uitgebreid.” De derde taak is het ondersteunen van business cases. “Zo helpen we bijvoorbeeld startups die ondersteuning zoeken voor de ontwikkeling van een prototype of op zoek zijn naar financiering voor hun project.”

Er is enorm veel data bij verschillende bedrijven en organisaties. “Waar is welke informatie te vinden? En hoe maak je data beschikbaar?”, zijn volgens Van de Beek twee veelgestelde vragen. Alle data in een centraal punt, een hub, samenbrengen lijkt een mooie oplossing. “Maar dat is pas stap twee”, benadrukt hij. “Het moet eerst duidelijk zijn wat je met die data wilt doen. En weten wie er bereid is informatie te delen.” Bovendien zijn er al veel datahubs beschikbaar. Ook op het gebied van een goede en veilige infrastructuur is er al het nodige binnen bereik. Zo kan er gebruik worden gemaakt van FIWARE (Future Internet), het opensource-platform voor het bouwen van slimme apps en internettoepassingen, van de Future City Foundation, een publiek-private samenwerking.

Zichtbaar maken

Technologie is een middel om samenwerking te stimuleren en innovaties op te schalen, maar is niet de eerste zorg van Van de Beek. “Kennis en ideeën delen. En informatie bundelen in het domein food”, omschrijft hij waar het om draait. “Eigenlijk zijn we op zoek naar een goed vraagstuk of een case waarmee we zichtbaar kunnen maken wat er mogelijk is.” Van de Beek geeft een voorbeeld: “Tijdens een hackathon in maart bedachten deelnemers hoe met technologie de foodketen korter gemaakt kan worden.” Een fruitteler kwam met het idee om fruitautomaten langs doorgaande wegen te plaatsen. “Om te bepalen wat daar goede locaties voor zijn, zouden bijvoorbeeld verkeersdata van een bedrijf als Flitsmeister heel goed van pas kunnen komen.”

Zo zijn er talloze ideeën te bedenken, wil Van de Beek maar aangeven. “We willen mensen helpen om hun probleem of vraag anders te stellen. Niet van bovenaf, maar vanuit voorbeelden.” Zodra er een case is, kan de markt het verder oppakken. “Wij kunnen faciliteren in de onderzoeksfase”, omschrijft hij de rol van ICT Campus. “Contact leggen met andere partijen en toegang verschaffen tot onderwijsinstellingen. Of helpen bij het opschalen van wat er nu al in de regio gebeurt.”

Veel potentie

Van de Beek hoopt innovatieve vraagstukken boven water te krijgen, die nu nog vaak blijven liggen. “Er is veel potentie, als we data en technologische kennis toegankelijk en toepasbaar maken.” Hij is ervan overtuigd dat er in Regio Foodvalley mooie dingen kunnen ontstaan. “De kracht zit vooral bij ondernemers zelf. Die gaan er gewoon mee aan de slag als ze er iets in zien.” Wat er dan ontstaat, moet wel zichtbaar worden gemaakt, zo stelt hij. “Goede verhalen, over ontwikkelingen in de kruisbestuiving tussen ICT en agrifood, is wat we nodig hebben. Die brengen weer nieuwe innovaties op gang en zetten onze regio op de kaart.”

Digital Hub Regio Foodvalley

Vraagt u zich af wat data of technologische kennis voor uw organisatie kan betekenen? Of heeft u een vraagstuk of idee waarvan u zich afvraagt of er wellicht in een ander domein al een oplossing voor bestaat? Neem dan contact op met Bart van de Beek, projectleider Digital Hub Regio Foodvalley: Bart@ictcampus-foodvalley.nl

Naar overzicht