Boer aan het roer innovatoren regio foodvalley

Innovatoren koppelen theorie en praktijk

Zowel veehouders als innovatoren kunnen zich aanmelden voor de proeftuin van Boer aan het Roer. In de vorige nieuwsbrief vertelden een aantal veehouders waarom zij willen meedoen. Ditmaal zijn we benieuwd naar wat voor innovaties er voor de proeftuin worden ingediend. ‘Innovator’ Hans Wildenbeest vertelt over het innovatieve mestmixsysteem dat hij heeft aangemeld.

Hans Wildenbeest (projectleider bij Vogelsang BV) meldde het innovatieve Bos Aeromix mestmixsysteem aan bij Boer aan het Roer voor het thema emissiereducerende maatregelen. ‘Het is een brongericht systeem, gebaseerd op verticaal mixen met luchtbellen. Zo wordt de mest in goede conditie gehouden en wordt de uitstoot van onder andere ammoniak en methaan verminderd in veestallen. In Engeland bestaat het systeem al langer.”

Aanbevolen door boeren
Wildenbeest kwam bij Boer aan het Roer terecht op aanbeveling van een aantal boeren. “Mensen die het systeem kenden, onder andere Jan Evers (kalverhouder in Overberg), vroegen mij het aan te melden. We hebben het systeem ook geïmplementeerd op zijn rosékalverenbedrijf, daar verbeterden de waarden van waterstof en ammoniak in de stal aanzienlijk. Vervolgens zijn mensen van PEC vanuit Boer aan het Roer bij dat bedrijf komen kijken en hebben we een goed gesprek gevoerd. Dat vind ik heel positief in dit proces; ook na het aanmelden hebben we veel contact gehouden en kon ik nog met vragen terecht.  

Wildenbeest vind het belangrijk dat er in de proeftuin een koppeling komt tussen praktijk en theorie. “Boer aan het Roer kan helpen om dit soort systemen erkend te krijgen. Samen kijken: waar zitten knelpunten, onder andere qua wet- en regelgeving, en hoe kom je dan tot het gezamenlijke doel waar de sector baat bij heeft.” 

Foto: Bos Aeromix mestmixsysteem bij kalverhouderij Evers in Overberg

Bron: Boer aan het Roer

Naar overzicht