Regio Foodvalley luchtfoto Veenendaal Renswoude

Integrale aanpak voor ruimtegebruik in de regio van start

Al deze uitdagingen vragen om ruimte en hebben soms tegenstrijdige belangen. Daarom zal nauw samengewerkt moeten worden om het ruimtegebruik in de regio in zijn geheel af te stemmen. Het algemeen bestuur heeft 5 juni besloten om van start te gaan met een plan om te zorgen voor optimaal ruimtegebruik. Nu en in de toekomst.

Uitgangspunten
Het plan van aanpak gaat het in eerste instantie om het in beeld brengen van uitdagingen en kansen bij het inrichten van de ruimte. Worden er tegengestelde belangen geconstateerd? Dan wordt er een bestuurlijk voorstel gedaan. Zo kan er per situatie gezocht worden naar de best passende oplossing.

Hierbij is betrokkenheid van de provincies Utrecht en Gelderland essentieel. Zo zorgen we ervoor dat het ruimtegebruik in Regio Foodvalley samenhangt met die van de provincies.

Het doel is om gezamenlijke uitgangspunten of ‘spelregels’ te hanteren, die helpen om beslissingen te maken over het ruimtegebruik. Naar verwachting zijn deze in het voorjaar van 2021 uitgewerkt.