Jaarplan Mobiliteit 2019

In het jaarplan van Mobiliteit staat beschreven wat de speerpunten in 2019 zijn. In 2019 staan de knelpunten A1/A30, Knooppunt Hoevelaken, Rijnbrug op de agenda. Maar er is ook aandacht voor het verbeteren van het fietsnetwerk, het openbaar vervoer en duurzaamheid van alle soorten van mobiliteit. Het Regiobestuur heeft op vrijdag 29 maart kennisgenomen van het Jaarplan Mobiliteit.

In de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022; slim, duurzaam en gezond’ staan de ambities en de opgaven voor de samenwerking op gebied van mobiliteit voor de komende jaren beschreven. In het jaarplan 2019 staat beschreven welke activiteiten er worden uitgevoerd. Een aantal speerpunten is hieronder uitgelicht.

Snelfietsroutes

Er worden in 2019 stappen gezet  om op verschillende trajecten in de regio snelfiets- en doorfietsroutes te realiseren. Er wordt in samenhang gekeken naar waar routes op elkaar aansluiten, waar verdere onderbouwing nodig is en op welke manier de verschillende partijen, onder wie de provincies, kunnen bijdragen aan de realisatie. Steeds meer forensen pakken de fiets en zij moeten via snelle en veilige fietspaden op het werk kunnen komen. De snelfietsroutes die onderdeel zijn van het netwerk zijn; de routes tussen Ede-Wageningen, Veenendaal-Ede, Veenendaal-Rhenen-Wageningen, Ede-Barneveld, Barneveld-Nijkerk, Wageningen-Arnhem en Ede- Arnhem.

Openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer blijft de regio de regionale belangen bij de zogenoemde OV-concessies bij de provincies Gelderland en Utrecht onder de aandacht brengen. De regio zet in op een goed verbindend openbaar vervoernetwerk in de regio dat de regio nóg beter ontsluit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het jaarplan van mobiliteit. Voorbeelden zijn onder andere de lobbyactiviteiten voor het verduurzamen van het openbaar vervoer. Maar ook in samenwerking met de ondernemers in de regio. Denk hierbij aan structureel duurzaam reisgedrag van de werknemers, waardoor er minder werknemers met de auto reizen.

Naar overzicht