Kansen voor ontwikkeling insectenkweek in Regio Foodvalley

“Misschien zit er in de zaal wel een (jonge) varkensboer of pluimveehouder die tot de conclusie komt: hé, ik kan insectenkweker worden. De regio Foodvalley biedt in elk geval genoeg ruimte om te ondernemen.” Dat zei Gerard van Santen, directeur van gebiedscoöperatie O-gen tijdens de door Regio Foodvalley en O-gen georganiseerde avond over de stand van zaken in de insectenteelt.

Tijdens de bijeenkomst, op 15 april in Barneveld, lieten ruim 50 belangstellenden zich  informeren. Van Santen toonde zich verheugd dat vooral jonge boeren belangstelling toonden.

Footprint

Regio Foodvalley volgt de ontwikkelingen op het gebied van insectenkweek nauwlettend. Volgens Sanne van Laar van Regio Foodvalley biedt insectenkweek nieuwe kansen op meerdere fronten. “Als we dieren kunnen voeden met insecteneiwitten hoeven we geen soja voor diervoeding meer uit Brazilië te halen. Dat scheelt nogal in de CO2-footprint.”

Circulaire economie

Ook biedt insectenkweek kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de boer en voor vergroting van de circulariteit. Zo zouden bijvoorbeeld insecten gekweekt kunnen worden met de reststromen van horeca uit de buurt, waarna ze aan pluimvee worden gevoerd. “Daarmee maken we laagwaardige reststromen circulair.”

Enquête

Samen met LTO Noord afdeling Gelderse Vallei heeft de Regio Foodvalley een enquête gehouden onder boeren. Daar kwam naar voren dat er zeker belangstelling is, maar dat het ontsluiten en beschikbaar maken van de kennis hoge prioriteit moet krijgen.

Laura Star van de Aeres Hogeschool ziet mogelijkheden voor insectenkweek, maar geeft aan dat er daar meer kennis, meer afstemming en vooral meer ondernemers voor nodig zijn. Vooral praktische kennis ontbreekt. “Welk voedsel moeten de insecten krijgen? Hoe kweek je ze? Zomaar een paar vraagstukken die beantwoord moeten worden.”

Harry Landeweerd van Omgevingsdienst de Vallei ging in op de wet- en regelgeving voor het houden van insecten. Op het gebied van lokale regelgeving is er nog veel onduidelijk. “De huidige milieuregels voorzien nog niet in grootschalige insectenteelt” aldus Landeweerd.

In een korte pitch gaven vertegenwoordigers van de Rabobank, Ento Farm, Jansen Poultry Equipment en Avingstan aan wat zij voor de aanwezigen zouden kunnen betekenen in de zoektocht naar het houden van insecten.

De bijdragen leverden veel stof tot napraten op.  De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat het van is belang dat op korte termijn kennis en mensen bij elkaar gebracht moeten worden.

Naar overzicht