een assortiment aan streekproducenten

Kansen voor streekproducten

De inwoners van de regiogemeenten van Regio Foodvalley hebben interesse in het kopen van streekproducten. Maar dan wel bij voorkeur in de supermarkt, landwinkel of op de markt. De behoefte om de streekproducten te kopen laat per leeftijdsgroep wel verschillen zien. Er zijn veel groeimogelijkheden om meer streekproducten te verkopen als in de regio wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en vindbaarheid van deze producten. Dit zijn de conclusies van het onderzoeksrapport van de vierdejaars bedrijfskunde studenten van de CHE.

Onderzoek korte keten door studenten CHE

In de regio zijn ontzettend veel mooie korte keten initiatieven die Regio Foodvalley wil ondersteunen. Een korte keten is een korte verbinding tussen de boer en de consument. Regio Foodvalley wilde weten waarom inwoners lokaal/ regionaal geproduceerd voedsel wel of niet eten en kopen. En wat nodig is om het aantal gekochte regionale producten verder te vergroten. Regio Foodvalley heeft studenten van de CHE gevraagd om dit te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek helpt de regio om inzicht te krijgen in de behoefte van de inwoners en om vraag en aanbod in de korte keten beter op elkaar af te stemmen. De studenten hebben een enquête gemaakt en uitgezet onder de inwoners. De enquête is door ruim 700 mensen ingevuld, waarvan 478 in de regiogemeenten wonen. 

Resultaten 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte is om streekproducten te kopen. Onder de jongeren is deze behoefte iets minder, maar het merendeel van de jongeren is wel geïnteresseerd. Ruim 60% van de inwoners, die de enquête hebben ingevuld, koopt al streekproducten. De inwoners vinden het belangrijk dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, dit geeft 50% van de groep aan. Inwoners zijn lokale producten steeds meer gaan waarderen. De verkooppunten van de streekproducten moeten wel makkelijk bereikbaar zijn en het mag niet te veel extra tijd en moeite kosten. Tevens vinden de inwoners het wel lastig om een winkel te vinden waar zij streekproducten kunnen kopen en hebben behoefte aan een betere vindbaarheid van deze winkels.

Advies

De adviezen van de studenten zal Regio Foodvalley gebruiken om haar activiteiten op de korte keten beter vorm te geven. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een betere marketing en communicatie van de korte keten in de regio, waar dit onderzoek waardevolle inbreng voor heeft geleverd. 

Naar overzicht