Op de foto staan: Dick Heederik (Universiteit Utrecht), Henk Kievit (Christelijke Hogeschool Ede) en Liesbeth van der Vegt (LTO Noord). Zij vormen samen het managementteam van Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley.

Kijkje achter de proeftuin van Boer aan het Roer

In de proeftuin van Boer aan het Roer testen we innovaties die de agrarische sector en de Foodvalley regio als geheel toekomstbestendig moeten maken. Maar wie selecteren de innovaties? Wie zorgen dat de proeven goed verlopen? In deze rubriek daarom aandacht voor de mensen áchter de proeftuin.

Dit keer: Dick Heederik (Universiteit Utrecht), Henk Kievit (Christelijke Hogeschool Ede) en Liesbeth van der Vegt (LTO Noord). Zij vormen samen het managementteam van Boer aan het Roer binnen de Regio Deal Foodvalley.

De Foodvalley regio, met de historische rijke Utrechtse Heuvelrug en de afwisselende Gelderse Vallei dankt dat bijzondere landschap mede aan de boeren die hier wonen en werken, vindt Dick Heederik, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. “Er is in deze regio altijd ruimte geweest voor verschillende soorten boeren, denk aan intensieve kalver- of varkenshouderijen, melkveeboeren, pluimveeboeren. De laatste twintig jaar loopt het aantal actieve boeren terug vanwege de enorme uitdagingen waarmee agrariërs geconfronteerd worden. Met de proeftuin ondersteunen we agrariërs én werken we aan een landbouw 2.0.”

Betaalbare innovaties

Een landbouw 2.0 staat volgens het drietal voor een duurzame landbouw met oog voor dier, natuur en het verdienmodel van de boer. Betaalbare en haalbare innovaties voor op het boerenbedrijf zijn cruciaal om dat te realiseren, aldus Henk Kievit van Christelijke Hogeschool Ede. “Vanuit mijn Lectoraat dienstbaar organiseren pleit ik voor een vrij toegankelijk kennisnetwerk om de agrarische sector en daardoor ook de regio een impuls te geven.”

Van individuele oplossingen naar integrale aanpak

In de proeftuin van Boer aan het Roer worden op verschillende manieren innovaties getest die bijdragen aan een landbouw 2.0. De innovaties richten zich op 5 thema’s, namelijk: emissiereducerende maatregelen, verdienmodellen, circulair veevoer, bodem- en waterkwaliteit en sensoring en monitoring. Momenteel wordt nog gezocht naar meer veehouders die mee willen doen als pilotbedrijf of referentiebedrijf, ondernemers die nieuwe verdienmodellen willen ontwikkelen of uittesten en innovatoren die kunnen bijdragen aan een of meer van de thema’s.

Liesbeth van der Vegt van LTO Noord: “We realiseren ons dat het lang duurt voordat er daadwerkelijk opgestart wordt, maar het is belangrijk dat de innovaties die we straks gaan testen goed voorbereid zijn. Heederik: “De eerste veeboeren hebben zich al aangemeld, hartstikke mooi. Sta je te trappelen? Begin gewoon! Maar met de proeftuin willen we weg van de individuele oplossingen en naar een integrale aanpak.” Dat betekent volgens de hoogleraar goed doordenken wat een mogelijke innovatie voor gevolgen heeft voor onder meer het bedrijf, de omgeving, de dieren.”

Ook is Kievit nog bezig met de ontwikkeling van een bureau dat de deelnemende boeren ondersteunt bij het vinden van financiering en eventueel vergunningen en vrijstellingen voor de proeven. “Vanuit de proeftuin is geen geld beschikbaar voor de innovaties, wel zijn er diverse potjes van overheden waar deelnemers aanspraak op kunnen maken. Dat willen we inzichtelijk maken.” Van der Vegt: “Wie deelneemt zit vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen, weet als eerste van innovaties en loopt voorop. Ik vind dat echt agrarisch ondernemerschap.”

Start na de zomer

Na de zomer zullen de eerste ideeën getoetst worden door een selectieteam en een expertteam. Van der Vegt: “Per team kiezen we experts en boeren die niet verbonden zijn aan de Regio Deal. Gezamenlijk zullen zij de meest veelbelovende innovaties kiezen. Mochten er ideeën die nog niet geschikt zijn om uit te voeren op een proefbedrijf, gaan we eerst naar het lab.”

Van der Vegt vult aan: “Zonder agrariërs geen succes, Dick Heederik schetste al hoe belangrijk boeren en tuinders van oudsher zijn voor de Foodvalley regio. Kijkend naar de toekomst zijn ze nog steeds nodig. We kunnen allerlei innovaties en nieuwe ontwikkelingen bedenken in laboratoria, maar als het niet werkt op het boerenerf dan houdt het op. Boer aan het Roer valt of staat met hun deelname!”

Meedoen?

Bent u of kent u een veehouder in de Foodvalley regio die met zijn bedrijf mee wil werken aan het testen van nieuwe innovaties voor de agrarische sector? Of heeft u een innovatief idee om uit te testen op veehouderijbedrijven in de proeftuin? Meld u aan! Kijk op www.boeraanhetroer.nl voor meer informatie en om u aan te melden.

Bron: Boer aan het Roer

Naar overzicht