Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed voor het nieuwe schooljaar

Op 1 augustus 2020 lopen de contracten af van het routevervoer. Gemeente Barneveld heeft besloten om de nieuwe aanbesteding en de uitvoering van het routevervoer samen met de gemeenten Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel te organiseren. Onder routevervoer vallen leerlingenvervoer, vervoer Jeugdwet, vervoer dagbesteding Wmo en gymvervoer.

Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt het routevervoer gecombineerd uitgevoerd in Regio Foodvalley-verband. De ritaanname en de planning worden door een regiecentrale gedaan en de uitvoering door vervoerders. Vanaf het schooljaar 2020-2021 wil de gemeente Barneveld het routevervoer weer in eigen beheer nemen. Bij de nieuwe aanbesteding wordt uitgegaan van een traditioneel systeem waarbij de ritaanname, de planning en de uitvoering door de vervoerder zelf wordt gedaan.

Belang van kinderen voorop

Wethouder Hans van Daalen, voorzitter Bestuurscommissie Basismobiliteit: “Het belang van de kinderen staat voorop. Vooral voor de kwetsbare kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, is het belangrijk dat zij veilig én op tijd van en naar school worden vervoerd. Zij zijn daarvan afhankelijk dus dat moet gewoon goed geregeld zijn, ook binnen de nieuwe contracten. Alles wat nu goed gaat in het leerlingenvervoer nemen we uiteraard mee in de nieuwe aanbesteding.”

Cluster Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel

De Bestuurscommissie Basismobiliteit heeft in mei 2019 besloten gezamenlijk een nota van uitgangspunten op te stellen voor het routevervoer. Ook de Klankbordgroep Leerlingenvervoer heeft hieraan een bijdrage geleverd. Voor alle regiogemeenten vormt de nota van uitgangspunten de inhoudelijke basis voor de nieuwe aanbesteding. Het vormen van verschillende clusters blijkt daarbij de beste optie. De gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel vormen een cluster en gaan samen het routevervoer aanbesteden. Ook de gemeenten Ede en Wageningen gaan als cluster aanbesteden. De gemeenten Rhenen en Veenendaal hebben al eerder besloten om niet mee te doen met de aanbesteding.

Beter, efficiënter en voordeliger

Geografisch gezien ligt het voor de hand dat gemeente Barneveld samen met de gemeenten Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel een cluster te vormt. Door een cluster te vormen met deze drie gemeenten kan het routevervoer beter, efficiënter en goedkoper georganiseerd worden. Ook de kosten voor een regiecentrale vervallen bij de nieuwe aanbesteding. In de loop van 2020 volgt een voorstel over de concrete invulling van de samenwerking.

Nieuwe contracten vraagafhankelijk vervoer

De nieuwe contracten voor het vraagafhankelijk vervoer in de Regio Foodvalley zijn in september al ondertekend: de huidige vervoerders gaan ook vanaf 1 januari 2020 de ritten verzorgen met De Valleihopper. Dit betekent dat inwoners met een Wmo-vervoersindicatie, en voor wie gewoon openbaar vervoer geen optie is, de komende jaren gebruik kunnen blijven maken van De Valleihopper. Zij ontvangen in december een informatiepakket en een nieuwe pas.

 

Naar overzicht