Portretfoto Martin Ruiter

Martin Ruiter eerste voorzitter Economic Board Regio Foodvalley

Per 1 januari is de Economic Board Regio Foodvalley van start gegaan. Het is een volgende stap in de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei en Gelderland, is de komende anderhalf jaar namens de ondernemers de eerste voorzitter van de Economic Board.

Daarna nemen Jan-Jacob van Dijk (onderwijs) en René Verhulst (overheid), beiden ook voor anderhalf jaar, de rol van voorzitter op zich. De Economic Board gaat aan de slag met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin is vastgelegd wat de partijen samen willen bereiken. Vanuit elke ‘kolom’ hebben vijf bestuursleden zitting in de Economic Board, die toeziet op de voortgang van projecten en nieuwe projectplannen toetst. “We willen kort op de bal blijven zitten”, zegt Ruiter. “De focus ligt op de thema’s die in de Strategische Agenda zijn geformuleerd.”

Als voorzitter representeert Ruiter de Economic Board naar buiten, maar hij wil vooral aan zijn achterban laten zien wat er in de samenwerking te behalen is. “Dat geldt voor alle drie de kolommen”, zegt hij. “Er gebeurt al heel veel samen in de regio. Kijk bijvoorbeeld naar het Living Lab Foodvalley Circulair of de Food Academy Nijkerk, waar ondernemers heel direct bij betrokken zijn. Het mooiste is als de projecten uit de kolommen zelf voortkomen. Voor ondernemers wil ik zichtbaar maken dat hun goede idee ook écht gerealiseerd kan worden. En dat je samen met anderen je innovaties nóg groter kunt maken.”

Strak uitvoeringsprogramma

Een strak uitvoeringsprogramma en goede monitoring van projecten is een belangrijke verantwoordelijkheid van de Economic Board. “Intussen zijn er andere ontwikkelingen in de regio, bijvoorbeeld rond de Regio Deal, de MKB-deal en Foodvalley NL”, zegt Ruiter. “Het is ook onze taak om inzichtelijk te maken wat waarover gaat. Voor ondernemers is in de Regio Deal en in Europa ook wat te halen. Dan is het goed om te weten dat vanuit het Rijk en Europa al veel meer in regio’s wordt gedacht.”

De samenwerking in Regio Foodvalley draagt bij aan een robuuste economische ontwikkeling, daarvan is Ruiter overtuigd. “De coronacrisis raakt onze regionale economie minder dan in andere regio’s”, stelt hij. “Daarvoor zijn de zaadjes in het verleden al geplant. Het Foodvalley-concept wérkt. Het is niet voor niets dat Unilever zich weliswaar in Engeland concentreert, maar met het Foods Innovation Center in Wageningen blijft.” De uitdaging is wel om naast de grote bedrijven ook andere ondernemers te betrekken. “Er zijn duizenden bedrijven in de regio, het valt niet mee om die allemaal te bereiken”, realiseert Ruiter zich. “Maar samen met kleinere corporates en innovatieve mkb’ers kunnen we een humuslaag van bedrijvigheid creëren, waarop we verder kunnen groeien.”

Innovatief ecosysteem

Regio Foodvalley draait niet alleen om Wageningen University and Research, zo maakt Ruiter duidelijk. “Het gaat er juist om hoe je op basis van al deze kennis een innovatief ecosysteem laat groeien waarin verschillende ontwikkelingen elkaar versterken. En hoe je daar omheen een circulaire economie bouwt”, zegt hij. “Zo’n ecosysteem beperkt zich niet tot de foodsector. Dat is veel breder. Denk alleen al aan logistiek. Hoe zorg je ervoor dat voedsel houdbaar en transporteerbaar is?”, geeft hij als voorbeeld. “Ook toeleverende bedrijven, de bouw en dienstverlening dragen bij aan een sterke economie.”

Ruiter ziet dus niet alleen de hoogwaardige kennis, maar het geheel aan kennis, innovaties en bedrijvigheid als exportproduct van de regio. “De circulaire economie die we hier bouwen houden we niet voor onszelf. We lopen voorop, doordat we laten zien wat we hier doen”, zegt Ruiter. “We zijn ‘leading by doing’, zogezegd. Als regio nemen we het voortouw in het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk. Daarmee trekken we een grote broek aan, maar dat kunnen we.”

Naar overzicht