Meer bussen tussen Ede en Wageningen

Vanaf 19 september zet provincie Gelderland extra bussen in op de Valleilijn tussen station Ede-Wageningen en Wageningen Campus. Deze extra Valleilijn bussen worden tijdens de spits ingezet. Via een brief aan het college van Gedeputeerde Staten Gelderland reageert Regio Foodvalley zeer positief op deze ontwikkeling.

De economische ontwikkeling in en rondom de Wageningen Campus is groot. Dit schooljaar worden meer studenten verwacht dan vorig jaar. In november opent Unilever haar Global Foods Innovation Centre. Het aantal arbeidsplaatsen op en rond de Wageningen Campus breidt zich steeds verder uit. Door deze ontwikkelingen groeit de vraag naar een betere openbaar vervoerverbinding tussen station Ede-Wageningen en Wageningen.

Duurzame ontwikkeling

De Valleilijn bussen rijden al jaren op groen gas. Groen gas bussen zijn schoner en duurzamer. Regio Foodvalley vindt het belangrijk om duurzame alternatieven te blijven bieden voor de auto. Dit is in lijn met het regionale mobiliteitsconvenant om samen met het bedrijfsleven en de kennis- en onderzoeksinstellingen alternatieven te promoten voor het autogebruik. In de brief aan het college van Gedeputeerde Staten heeft de regio daarom tevens aandacht gevraagd voor de nodige verdere verduurzaming van het openbaar vervoer in Regio Foodvalley.

Naar overzicht