luchtfoto van woningen in Veenendaal en Renswoude

Meer woningen in Regio Foodvalley

Het Regiobestuur heeft op vrijdag 7 februari het rapport ‘Inventarisatie toekomstige bouwcapaciteit’ vastgesteld. Regio Foodvalley heeft onderzoek laten doen naar woningbouwcapaciteit in de regio om de grote woningvraag in de regio ook op termijn te kunnen bedienen. Per jaar worden gemiddeld 2.500 woningen in de regio opgeleverd, dit is meer dan volgens de afspraken uit de Regionale Woonagenda. Met dit rapport heeft Regio Foodvalley een basis, ook richting de provincies Utrecht en Gelderland en het Rijk, om het aantal te bouwen woningen op te schalen.

Aantrekkingskracht

De groei van de woningbouw in Regio Foodvalley komt deels door de woningdruk vanuit de Randstad. Maar ook door vestigingen van bedrijven zoals Unilever en IMEC in Wageningen. Maar er worden ook woningen voor eigen inwoners gerealiseerd, voor ouderen die bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen. Regio Foodvalley heeft een aantrekkelijk woonklimaat omdat de regio centraal in Nederland ligt en zeer goed bereikbaar is via de snelwegen (A1, A30 en A12) en via het spoor (Intercitystations Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp).

Conclusie rapport

Vanwege de hoge marktdruk en de economische groei in Regio Foodvalley is er sterke behoefte aan meer woningen in de regio. De regiogemeenten willen (betaalbare) woningen voor de inwoners van de eigen gemeenten blijven bouwen, maar willen ook de instroom van buiten de regio kunnen faciliteren. Voor de uitbreiding van de toekomstige woningbouw wordt rekening gehouden met de grootte en identiteit van de individuele gemeente.  

Mogelijkheden tot uitbreiding van woningbouw

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige woningvraag, is er, naast uitbreiding van de bebouwde kom, een aantal mogelijkheden om woningbouwplannen voor te bereiden. Dit kan door bijvoorbeeld bestaande nieuwbouwplannen te intensiveren/verdichten. Dat wil zeggen dat appartementengebouwen hoger worden. Een andere mogelijkheid is het transformeren van leegstaand vastgoed (bijvoorbeeld kantoren of scholen) door hier woningen van te maken.

Download hier het rapport ‘Inventarisatie toekomstige bouwcapaciteit’ (pdf, 2,07 MB)

Naar overzicht