Meetfietsen gaan luchtkwaliteit in de regio meten

Regio Foodvalley gaat meedoen met het vervolgproject ‘meetfiets’ van provincie Utrecht. Dit heeft het Regiobestuur op vrijdag 10 mei besloten. Provincie Utrecht stelt 50 gratis meetkastjes beschikbaar. Het doel is om onder andere data over de luchtkwaliteit, door inzet van meetfietsen, in de regio te meten. Dit project duurt een jaar en start in de maand mei.

Aanleiding

In september 2018 hebben 60 vrijwilligers, in opdracht van provincie Utrecht, gedurende vijf weken gezamenlijk 8.000 kilometer gefietst in de omgeving van Zeist. Dit leverde een grote hoeveelheid data over fietsroutes en fijnstofmetingen op. Deze pilot was voor de provincie de aanleiding voor een vervolgproject. Provincie Utrecht heeft Regio Foodvalley gevraagd om deel te nemen. De meetfietsen worden in Ede, Veenendaal, Wageningen en Barneveld ingezet.

Doel

Door deel te nemen aan dit project stimuleert de regio het fietsgebruik als een duurzaam en gezond vervoermiddel. De metingen leveren een grote hoeveelheid gegevens op over het gebruik van fietsroutes, reistijden, vertragingen op de trajecten en fijnstof. De data over luchtkwaliteit zijn een aanvulling op het regionale netwerk dat wordt aangelegd vanuit ICT Campus Foodvalley (Veenendaal) om luchtkwaliteit in de agrarische gebieden te monitoren.

Meetfiets

Een meetfiets is een fiets waarop sensoren zijn gemonteerd. De fietssensoren verzamelen data over fijnstofconcentraties maar genereren ook een grote hoeveelheid open fietsdata. Dit project heeft als doel de sensor door te ontwikkelen en om het product toe te passen op een veel groter gebied en zo meer open data te vergaren.

Naar overzicht