Mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan de slag

Elke week geven wij aandacht aan een regionaal project uit het magazine Groei. Deze week het WerkgeversServicepunt.

Mensen met een WSW-indicatie, een doelgroepregistratie, Wajongers en nieuwkomers. “Ze krijgen door de samenleving een sticker opgeplakt, maar ze redden het vaak gewoon”, zegt Nancy van der Vin, vestigingsleider van Rosa Novum. De sociale onderneming biedt mensen met een arbeidsbeperking zinvol en betaald werk in groenonderhoud en omgevingsbeheer. “Het kost tijd en is soms ingewikkeld, maar het is ontzettend gaaf om te doen. Het Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley helpt om belemmeringen weg te nemen.”

Rosa Novum is vorig jaar gestart en maakt deel uit van de Koninklijke Ginkel Groep, die van oudsher plaats biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. “In Rosa Novum kunnen we commercieel en sociaal ondernemen beter combineren”, legt Van der Vin uit. “We hebben hier meer tijd om mensen te begeleiden en op te leiden. Daar is ons businessmodel op gebaseerd: de winst wordt gebruikt om ons maatschappelijke doel te bereiken.”

Het bedrijf heeft regelmatig contact met het Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley, die ondernemers ondersteunt bij personeelszaken. Zo is er de medewerker met een lichte verstandelijke beperking, die begin dit jaar via het WSP in een proefplaatsing bij Rosa Novum aan de slag ging. “Vroeger werkte hij gewoon, maar de laatste jaren lukte dat niet meer in gewone bedrijven. Hij deed alleen wat vrijwilligersklusjes”, vertelt Van der Vin. “Het is geweldig om te zien hoe hij zich ontwikkelt. Hij heeft lol in zijn werk, is altijd goed gehumeurd en heeft een hele positieve invloed op de groep. Vijf dagen per week werkt hij bij ons en hij kan nu dus gewoon in zijn eigen inkomen voorzien.”

Voldoening

Toegegeven, het gaat niet altijd meteen van een leien dakje. “Soms komen medewerkers uit een moeilijke privésituatie”, geeft Van der Vin als voorbeeld. “Het komt voor dat we iemand die ’s morgens niet komt opdagen, thuis ophalen. Het gaat erom dat je achterhaalt hoe iemand in elkaar zit en waar de belemmering vandaan komt. Dat kost energie, dus je moet wel bereid zijn om iets extra’s te doen.” Het geeft veel voldoening als die inspanning resultaat heeft. “Het is ontzettend leuk als het lukt”, zegt Van der Vin. “Zo iemand is eerder zijn werk kwijtgeraakt omdat het bedrijf er niet mee om kon gaan dat de werknemer te laat kwam. Wij praten dat gedrag niet goed, we accepteren het ook niet, maar we zien het als startpunt voor verbetering, we gaan ermee aan de slag.”

Werkgeverspanel

Rosa Novum neemt deel aan het werkgeverspanel van het WSP. “Er zijn veel bedrijven bezig met inclusief ondernemen”, zegt Van der Vin. “Het is heel goed om kennis te delen.” Het panel houdt zich onder meer bezig met een pilot van het SBB, de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, om medewerkers een MBO-certificaat te laten halen. “Er zijn mensen die het in de praktijk heel goed doen, maar een theorietest nooit zullen halen”, legt Van der Vin uit. “Hoe kunnen zij via praktijktoetsen toch een MBO-erkenning krijgen? Daar praten we over in het panel. Het WSP faciliteert dat gesprek.”

Die netwerkfunctie van het WSP is heel waardevol, stelt Van der Vin. “Zo zijn er ondernemers die kijken of ze medewerkers aan elkaar kunnen uitlenen, om piek- en dalmomenten op te vullen.” Het WSP heeft contacten, denkt met ondernemers mee, bijvoorbeeld bij het invullen van de banenafspraak, en helpt bij subsidieaanvragen. “Het WSP doet veel voor ons en functioneert als een versneller”, zegt Van der Vin. “De organisatie is goed lokaal ingebed, ze kennen ons en zijn geïnteresseerd in wat we doen. Ze kunnen zo uitstekend maatwerk leveren, door mensen aan te dragen die passen bij het bedrijf.” Van der Vin hoopt dat het WSP in de toekomst nog meer kan betekenen: “Het onderscheid tussen zorg en werk levert nog wel eens belemmeringen op. Het WSP heeft een legitieme positie om dit soort zaken, over de verschillende belangen heen, vlot te trekken”, verwacht ze. “Want uiteindelijk benutten we nu nog maar een fractie van alle competenties die mensen met een arbeidsbeperking hebben.”

Groei

De bedrijfsauto’s van Rosa Novum zijn inmiddels steeds vaker te zien in de regio en het aantal opdrachten neemt toe. “Veel opdrachtgevers vinden het mooi om met een sociale onderneming in zee te gaan”, ervaart Van der Vin. “Maar we zijn natuurlijk in de eerste plaats een goed hoveniersbedrijf, gecertificeerd en wel en met inmiddels 31 medewerkers.” Sinds januari zijn veertien medewerkers van sociaal werkbedrijf IW4 naar Rosa Novum overgestapt. “We proberen zo veel mogelijk medewerkers aan een duurzaam arbeidscontract te helpen, tegen een normaal CAO-loon, dus geen minimumloon”, zegt Van der Vin, die voor het komende jaar een verdere groei voorziet. “Misschien komen we dit jaar nog wel op 40 medewerkers uit. Laat bedrijven maar bellen die hun groenonderhoud sociaal willen laten uitvoeren. Het zou mooi zijn als we volgend jaar nog eens 10 medewerkers duurzaam aan de slag kunnen helpen.”

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

WerkgeversServicepunt ondersteunt werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Werkgevers krijgen snel en deskundig precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Als publieke organisatie inspireert het WSP bovendien werkgevers in de regio tot sociaal ondernemen.

Naar overzicht