Minister Schouten in gesprek over Regio Deal Foodvalley

Maandag 18 februari bracht minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten een bezoek aan een agrarisch bedrijf in de Regio Foodvalley. Zij deed dit in het kader van de Regio Deal Foodvalley. Ze sprak daar met de eigenaar van een biologisch pluimveebedrijf over kansen in de regio op het gebied van duurzame voedselproductie en met een aantal ondernemers over het vraagstuk hoe gezond voedsel voor iedereen beschikbaar en betaalbaar kan zijn.

Duurzaamheid, voedselveiligheid en voeding en gezondheid vragen om een versnelling van innovatieprocessen in de agro- en foodketens. Die versnelling is de kern van de Regio Deal die door zeven partners wordt opgepakt: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley. Deze partijen hebben de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

Naar overzicht