Ministers op werkbezoek in Regio FoodValley

Donderdag 21 juni 2018 kwamen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), en staatsecretaris Stientje van Veldhoven, van Infrastructuur en Waterstaat, in Ede op bezoek voor het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Oost Nederland met gedeputeerden Conny Bieze en Michiel Scheffer van Gelderland en Monique van Haaf en Annemieke Traag van Overijssel.

Tijdens het overleg is er gesproken over de opgaven in Oost-Nederland en is er specifiek als voorbeeldregio ingezoomd op de opgaven in Regio FoodValley. Daarom zaten er deze keer bij het overleg ook een aantal gasten aan tafel: Rens Buchwaldt (lid van de Raad van Bestuur, WUR), Gilbert Verschelling (Directeur Research& Development, Unilever) en René Verhulst (voorzitter van Regio FoodValley) waren gevraagd aan te schuiven om hun beeld van de opgaven te delen. 
Dit heeft onder andere geleid tot de procesafspraak dat, mede gelet op het Regeerakkoord, Rijk en Regio in de komende maanden bepalen welke inzet nodig is, om samen vorm te geven aan de ambities rond FoodValley. Dit gebeurt in het kader van de Pilot Gebiedsagenda Oost. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere de woonopgave. Eén van de afspraken is, dat het ministerie van BZK zich samen met de regio inzet om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om nieuwe, flexibele en soms tijdelijke woonvormen en woonconcepten te ondersteunen. Het gaat hierom bijvoorbeeld flexwonen.

Na het overleg was het tijd voor een korte wandeling waarbij René Verhulst vertelde over de ontwikkelingen op het Enka-terrein waar woningen worden gerealiseerd en over het belang van een goede (inter)nationale bereikbaarheid van de regio en Ede en Wageningen in het bijzonder. Daarna werd het gezelschap ontvangen in het World Food Centre waar omgevingsmanager Harry Veldhuis rond een maquette vertelde over de potentie van het oude kazerne-gebied, het World Food Centre en de bijbehorende ambities op bijvoorbeeld het gebied van duurzame mobiliteit. Een geslaagd overleg en werkbezoek. 
 

Naar overzicht