Regio Foodvalley mobiliteit fietssnelweg

Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley

Het bestuur van Regio Foodvalley is op vrijdag 13 september akkoord gegaan met de bijdrage van Regio Foodvalley aan het ‘Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley”. Met dit convenant maken werkgevers uit de regio - zowel publiek als privaat - afspraken over hoe zij duurzame mobiliteit stimuleren. Daardoor dragen zij gezamenlijk bij aan de bereikbaarheid van de regio. Op maandag 30 september wordt het convenant ondertekend door de provincies Gelderland, Utrecht, Regio Foodvalley en diverse werkgevers.

Doel

Het doel van het mobiliteitsconvenant is het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. En vervolgens om daarover informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Hiermee verbetert de samenwerking in de regio en kiezen naar verwachting meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Duurzaamheid en gezonde mobiliteit zijn belangrijke thema’s binnen de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022. Het mobiliteitsconvenant geeft verdere invulling aan deze thema’s, door duurzaam reisgedrag van de werknemers te stimuleren.

Op 30 september publiceren wij het persbericht van de ondertekening van het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley op deze website.

Naar overzicht