Het mobipunt-concept. Bron: SHARE-North
Het mobipunt-concept. Bron: SHARE-North

Mobipunten voor betere reisverbindingen

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 10 december ingestemd met de ‘Visie Mobipunten voor slimme en duurzame mobiliteit in Regio Foodvalley’. Ook is groen licht gegeven voor het uitvoeren in 2022 van het implementatieplan voor vijf mobipunten op de locaties Veenendaal- De Klomp, Wageningen busstation, station Rhenen, Nijkerk Corlaer en Harskamp. Op een mobipunt worden diverse vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en deelauto's.

Mobipunten

Regio Foodvalley werkt aan goede bereikbaarheid van de regio. Mobipunten dragen bij aan een betere verbinding tussen auto, openbaar vervoer (spoor en bus) en fiets in de regio. Deze multimodale overstappunten zorgen dat de reiziger gemakkelijker overstapt om binnen de regio verder te reizen. 

Mobipunten zijn daarbij meer dan een overstappunt alleen. Mobipunten zijn gericht op het samenbrengen van een zo divers en duurzaam mogelijk (deel) mobiliteitsaanbod en overige services die naadloos aansluiten op de behoefte van de bewoner en reiziger om op een zo efficiënt mogelijke, betrouwbare, veilige, duurzame en betaalbare manier te kunnen reizen. Mobipunten doorbreken de autoafhankelijkheid. Ze zijn nodig om de groei van het (tweede) autobezit te doen afnemen. Door mobipunten daalt het autogebruik en groeit het lopen, fietsen en ov-gebruik. Dit draagt bij aan gezondere inwoners, minder uitstoot en groenere straten. 

Realisatie

In 2022 gaat Regio Foodvalley de verschillende mobipunten daadwerkelijk realiseren/ opwaarderen en zo werken aan een netwerk van mobipunten. Dit gebeurt in verschillende fases. In de eerste fase wordt gekeken wat er op korte termijn aan concrete maatregelen kunnen worden opgepakt. Deze korte termijn ontwikkelingen staan beschreven in de opgestelde plannen van de geselecteerde locaties van Veenendaal-De Klomp, Wageningen busstation, Station Rhenen, Nijkerk Corlaer en Harskamp.

De tweede fase is gericht op de middellange en lange termijn realisatie van de ontwikkeling van de mobipunten. Het gaat daarbij om het uitvoeren van een scenariostudie van verstedelijkingsopties en verdichtingsmogelijkheden rondom de OV-knooppunten station Veenendaal-de Klomp en station Rhenen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het verminderen van de autoafhankelijkheid, het stimuleren van duurzame (deel)mobiliteit en het effect daarvan op de leefbaarheid. Daarnaast wordt in spoor twee gewerkt aan een verdere uitwerking van de ‘Visie Mobipunten Regio Foodvalley’ in een strategie op mobipunten. 

Naar overzicht