Bedrijventerrein de Valk in Barneveld

Monitor bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2020

De ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2020’ is gemaakt om de partners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen in de regio. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) is afgesproken dat wij jaarlijks de ontwikkeling van de bedrijventerreinen monitoren. Dit doen wij omdat de ruimte in de regio schaars is en we hier zorgvuldig mee willen omgaan. Het monitoren is belangrijk om tijdig te kunnen inspelen op het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in de regio. 

Monitor bedrijventerreinen 2020

De monitor bevat informatie over de uitgifte per bedrijventerrein, over de herkomst van de betreffende bedrijven, over de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang over het jaar 2020. De uitgifte in 2020 lag met 7,2 hectare onder de gemiddelde uitgifte van 15 hectare per jaar. In de meeste jaren ligt de gemiddelde uitgifte tussen de 9 en 17 hectare. De relatief lage uitgifte in 2020 kan waarschijnlijk in verband worden gebracht met de coronapandemie, waardoor geplande investeringsbeslissingen uitgesteld zijn.
Foodgerelateerde bedrijven waren in 2020 de grootste vragende sector met 34% van de totaal uitgegeven oppervlakte. Daarmee is deze sector relatief sterker vertegenwoordigd dan vorig jaar. Na de foodgerelateerde bedrijven volgden de bouw (10%), de logistiek (7%) en de groothandel (7%).

Naast de kwantitatieve analyse is een meer kwalitatieve verdieping toegevoegd om ervaringen te delen en te inspireren. Bij de ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijventerreinen helpt het als gemeenten ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar delen. 

Uitgelichte thema’s

In de monitor zijn drie thema’s uitgelicht die een belangrijke rol spelen bij toekomstbestendige bedrijventerreinen: werken aan de organisatie, aan de weerbaarheid en aan de verduurzaming van de bedrijventerreinen.

Werken aan de organisatie

Voor het thema ‘Werken de organisaties is Gerrit Valkenburg, voorzitter van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) voor de monitor geïnterviewd. Hij vertelt over het ontstaan van een van de grootste bedrijvenverenigingen van Nederland, over coöperatieve verenigingen per bedrijventerrein en over de succesfactoren bij het werken aan goed georganiseerde bedrijventerreinen.

Weerbaarheid 

Voor het thema ‘weerbaarheid’ zijn we in gesprek gegaan met provincie Gelderland over de aanpak van de provincie. Hoe maken we bedrijventerreinen weerbaar tegen criminele activiteiten? Dat is een vraag waar ondernemers en gemeenten, niet aan voorbij kunnen gaan. Bedrijventerreinen kunnen namelijk aantrekkelijke plekken zijn voor criminele activiteiten. Dat gaat ten koste van het vestigingsklimaat en het economisch functioneren. Provincie Gelderland kan hier een helpende hand bieden.

Verduurzaming bedrijventerreinen

Parkmanager Frank Geerlings van het Business & Science Park Wageningen (BSPW) vertelt over hoe zij het thema ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ oppakken. BSPW is een uniek bedrijvenpark voor Regio Foodvalley, vanwege de rol binnen het regionale kennisintensieve agrifood ecosysteem. Het BSPW wil vergroenen en een belangrijke rol spelen bij verduurzaming van de regio. 

Meer informatie over de monitor 2020 en de verschillende ervaringen van de ondernemers vindt u in het rapport “Monitor bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2020”  (pdf, 1.32 MB)

Naar overzicht