Mooie opkomst raadsinformatie bijeenkomst

Ruim 120 deelnemers waren aanwezig bij de raadsinformatiebijeenkomst van 12 september 2018. Dit waren voor het merendeel (nieuwe) raadsleden uit de regiogemeenten, maar ook Statenleden van de provincies Utrecht en Gelderland.

Het programma bestond uit drie delen. In het eerste deel stond de kennismaking met Regio FoodValley centraal en werden vragen beantwoord zoals Hoe werkt de regio? Hoe zijn de raden betrokken?

In het tweede deel konden de deelnemers, tijdens de informatiemarkt, zich laten informeren over een aantal van de lopende regionale projecten. De projectleiders stonden de aanwezigen te woord.

In het laatste deel van de avond stonden drie onderwerpen op het programma. De voorzitter van de regio, René Verhulst, stelde de deelnemers op de hoogte van de regiodeal Regio FoodValley. 
Vervolgens reikte Wim de Haas, opsteller van de Innovatiemonitor Regio FoodValley, de eerste exemplaren van de onlangs afgeronde Innovatiemonitor uit aan René Verhulst, voorzitter Regio FoodValley en Judith van den Wildenberg, voorzitter regiocommissie. De innovatiemonitor bevestigt dat de combinatie van innovatieve ondernemingen, baanbrekend onderzoek en kwalitatief goed onderwijs Regio FoodValley uniek maakt. De regio is het epicentrum van kennis en innovatie op het gebied van agrofood, en ook andere sectoren zoals ICT, maakindustrie en logistiek doen het bovengemiddeld goed. Op donderdag 27 september geeft de voorzitter dit rapport door aan afgevaardigden van de ondernemers tijdens de Company Day op de Wageningen University & Research en wordt het rapport gepubliceerd op de website van o.a. Regio FoodValley.

Daarna werden de deelnemers meegenomen in de doorontwikkeling van de Strategische Agenda. Aan de hand van verschillende stellingen konden deelnemers aangeven of zij het wel of niet eens waren met de stelling, toelichting geven en vragen stellen.

De avond werd afgesloten met een informele netwerkborrel.

Hier kunt de verschillende documenten en presentaties downloaden:
Wie is wie Regio FoodValley (pdf, 736 KB)
presentatie Introductie Regio FoodValley (pdf, 3,12 MB) (Gert Boeve)
presentatie Innovatiemonitor Regio FoodValley (pdf, 1,30 MB) (Wim de Haas, Wageningen Environmental Research)
stellingen doorontwikkeling Strategische Agenda (pdf, 207 KB) (Holmer Doornbos)

Naar overzicht