Op de foto staan drie verpleegsters met een appel in de hand.

Naar een gezonder gewicht in Regio Foodvalley

Mirjam van ’t Veld, bestuursvoorzitter Ziekenhuis Gelderse Vallei, sprak bij de opening haar optimisme uit om vanuit de Coalitie Preventie echt iets te kunnen betekenen voor de bewoners in Regio Foodvalley. Hoe? Daarvoor kwamen deze middag concrete vragen op tafel: Hoe maken we de doelstellingen met elkaar en de inwoners concreet? Wie begint met wat? Hoe kun je elkaar vinden?

Verschillende experts gaven een toelichting op de dagelijkse praktijk. Mensen die bijvoorbeeld artrose hebben en te zwaar zijn, krijgen vaak de boodschap: ‘Ga eerst maar afvallen’. Maar zo simpel is het niet. Mensen met een slechte gezondheid en overgewicht verliezen dan al snel te veel spiermassa. Het afvallen moet met beleid en gecontroleerd. Dat vraagt begeleiding, zo benadrukte Ellen Oosting, fysiotherapeut in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Prof. Marianne Geleijnse van de Wageningen Universiteit riep op om kennis te verankeren in richtlijnen en beleid, juist in Foodvalley, waar dit thema een programma in de Regio Deal Foodvalley is.
De Coalitie Preventie Regio Foodvalley zet in op het betrekken van de inwoners. Bijvoorbeeld door leefstijl een vanzelfsprekend onderwerp te maken op verschillende plekken waar inwoners komen, voor jong en oud. Het jong aanleren van gezonde voedselvaardigheden legt de basis voor een gezonde leefstijl later.

Coalitie Preventie Foodvalley

Eind 2018 startten Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Regio Foodvalley en Menzis, de Coalitie Preventie Regio Foodvalley. Samen met de acht gemeenten zetten zij in op het bevorderden van de gezondheid van inwoners uit de regio, zo lichtte Wethouder Leon Meijer van Gemeente Ede deze middag toe. Dit akkoord sluit aan bij de ambitie van de Regio Foodvalley om te werken aan gezonde voeding, een gezonde voedselomgeving en innovatieve voedselproductie met toekomstwaarde. Als concrete actie is afgesproken om scholieren te betrekken bij het bedenken van oplossingen. Via Menzis inmiddels samenwerking gestart met de Missing Chapter Foundation. Andere ideeën, waaronder meer aandacht voor preventie in specifieke zorgpaden, worden de komende periode met elkaar uitgewerkt.

Nationaal Preventieakkoord

De bijeenkomst werd georganiseerd met Alles is Gezondheid. Het was de derde bijeenkomst die de Alliantie Voeding in de Zorg organiseerde in samenwerking met Alles is Gezondheid en Ziekenhuis Gelderse Vallei om meer aandacht voor preventie in de zorg te realiseren. In het Nationaal Preventieakkoord zet de Alliantie Voeding zich op de rol van ziekenhuizen in preventie, het gezonder maken van het voedingsaanbod in zorginstellingen en het verhogen van kennis over overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen.