Nieuw bestuur Regio Foodvalley

Het regiobestuur van Regio FoodValley heeft op vrijdag 15 juni voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Door de nieuwe gevormde colleges in de regiogemeenten, is ook de samenstelling van het regiobestuur en de portefeuillehoudersoverleggen veranderd.

Regiobestuur (algemeen bestuur)

Alle colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten hebben een collegelid voorgedragen voor het nieuwe regiobestuur. De volgende leden zijn voorgedragen: 

Barneveld - Aart de Kruijf 
Ede - Leon Meijer 
Nijkerk - Gerard Renkema 
Renswoude - Petra Doornenbal - van der Vlist 
Rhenen - Hans van der Pas 
Scherpenzeel - Corry van Rhee - Oud Ammerveld 
Veenendaal - Piet Zoon 
Wageningen - Dennis Gudden

Voorzitter en dagelijks bestuur

René Verhulst, burgemeester van gemeente Ede, is statutair aangewezen als voorzitter. Piet Zoon, burgemeester van Veenendaal is benoemd als plaatsvervangend voorzitter. Het dagelijks bestuur van de regio wordt gevormd door de voorzitter (René Verhulst), plaatsvervangend voorzitter (Piet Zoon) en de voorzitters van de twee portefeuillehoudersoverleggen (Aart de Kruijf en Dennis Gudden).

Portefeuilleverdeling

De twee huidige portefeuillehoudersoverleggen blijven bestaan:

  1. portefeuillehoudersoverleg Economie, Werkgelegenheid, Voedsel & Duurzaamheid, waarin de onderwerpen energie, eiwittransitie en circulaire economie worden opgenomen.
  2. portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Mobiliteit

Regio FoodValley heeft één bestuurscommissie, namelijk de bestuurscommissie Basismobiliteit (Valleihopper). Deze blijft bestaan in deze nieuwe periode. 

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg EWVD - Dennis Gudden (Wageningen) *

coördinerend bestuurder Economie - Dennis Gudden (Wageningen) *

coördinerend bestuurder Werkgelegenheid - Hester Veltman (Ede)

coördinerend bestuurder Voedsel - Leon Meijer (Ede) *

coördinerend bestuurder Energie - Petra Doornenbal - van der Vlist (Renswoude) *

coördinerend bestuurder Circulaire Economie - Marco Verloop (Veenendaal)

coördinerend bestuurder Eiwittransitie - Jolanda de Heer (Rhenen)

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg ROWM - Aart de Kruijf (Barneveld) *

coördinerend bestuurder Ruimtelijke Ontwikkeling - Aart de Kruijf (Barneveld) *

coördinerend bestuurder Wonen - Harke Dijksterhuis (Nijkerk)

coördinerend bestuurder Mobiliteit - Engbert Stroobosscher (Veenendaal)

Voorzitter bestuurscommissie Basismobiliteit - Hans van Daalen (Barneveld)

Public Affairs, inclusief internationalisering - René Verhulst (Ede) *

Aanspreekpunt Bureau Regio FoodValley, werkgeversrol - René Verhulst (Ede) *

* tevens lid algemeen bestuur 

Foto regiobestuur (Bron: gemeente Ede)
Van links naar rechts: Henk Vreeswijk (Scherpenzeel), Leon Meijer (Ede), Gerard Renkema (Nijkerk), Dennis Gudden (Wageningen), René Verhulst (Ede), Hans van der Pas (Rhenen), Petra Doornenbal (Renswoude), Gert Boeve (Regio FoodValley, Rodé van Zalingen (Regio FoodValley), Holmer Doornbos (Regio FoodValley), Piet Zoon (Veenendaal).

Naar overzicht