Nieuw programmamanagement Living Lab Regio Foodvalley Circulair!

Na de kick-off van 13 februari is het programma Living Lab Foodvalley Circulair! van start gegaan. Daarmee is de kwartiermakersfase afgesloten en gaan de partners een vierjarige periode in waarin zij de samenwerking verder professionaliseren en met elkaar concrete doelstellingen op het gebied van circulariteit willen bereiken.

Onderdeel van de start van deze programmaperiode is ook dat het programmamanagement voor de komende jaren aanbesteed is. De selectiecommissie die deze aanbesteding heeft begeleid bestaat uit de leden van de Versnellingskamer (het ‘dagelijks bestuur’) Mariska de Kleijne  (directeur Rabobank Vallei en Rijn), Wim Werkman (bestuurslid FOV) en  Marco Verloop (portefeuillehouder circulaire economie Regio Foodvalley). Het bureau Royal HaskoningDHV is door de selectiecommissie gekozen om deze opdracht uit te voeren.

Per 1 juni 2019 start Carolien Huisman als programmamanager. “Ik vind het een eer om dit programma te mogen gaan leiden. Er is een prachtig programmaplan ondertekend, de partners hebben er zin in en ik zie er naar uit om mee te helpen aan een succesvolle uitvoering.” Carolien wordt ondersteund door Bart Steman die het programmasecretariaat op zich neemt. Beiden zijn te bereiken via info@regiofoodvalleycirculair.nl. De Versnellingskamer heeft veel vertrouwen in dit team en wenst Carolien en Bart veel succes in deze nieuwe rol.

De kwartiermakersfase om te komen tot het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair! is in 2017 uitgevoerd door de kwartiermaker Suzan Klein Gebbink (van Wing uit Wageningen). Het doel van de kwartiermakersfase was het ontwikkelen van een samenwerkingsprogramma gericht op het realiseren van een meer circulaire economie in Regio Foodvalley. Suzan Klein Gebbink heeft dit naar volle tevredenheid van de Versnellingskamer afgerond. De samenwerkingsovereenkomst is op 13 februari jongstleden door 32 bedrijven, 5 onderwijs- / kennisinstellingen en 8 gemeenten ondertekend. De uitvoeringsstructuur en activiteiten zijn voor een groot deel opgezet. De Versnellingskamer van het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair wil Suzan Klein Gebbink bedanken voor haar inzet, enthousiasme en de behaalde resultaten.

Het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair is één van de projecten uit de Strategische Agenda 2015-2019 van Regio Foodvalley. In dit samenwerkingsprogramma werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

Heeft u vragen of suggesties voor het Living Lab Regio Foodvalley Circulair neemt u dan contact op via info@regiofoodvalleycirculair.nl. We horen graag van u!

Naar overzicht