Nieuwe afspraken rondom verbreding Rijnbrug

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om de verbreding van de Rijnbrug te realiseren. De Rijnbrug zou een Tidal Flow krijgen, een tijdelijke wisselstrook. Nu is besloten om de Rijnbrug te verbreden naar 2x2 rijbanen. Dit besluit werd opgenomen in een bestuursovereenkomst tussen Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, provincie Gelderland, regio Rivierenland en Regio Foodvalley.

Verwachtingen bijgesteld

De regio dacht een oplossing te hebben voor de problemen met de doorstroming rond de Rijnbrug bij Rhenen: het realiseren van een Tidal Flow. Tijdens de verdere uitwerking bleek dat de brug in een slechtere staat dan verwacht. Er was een grote aanpassing aan de brug nodig om een Tidal Flow te realiseren. Met beperkte extra middelen is het mogelijk 2x2 rijbanen te creëren: een oplossing die de voorkeur heeft bij de aangesloten partijen. Er is besloten om 2x2 rijstroken te gaan realiseren en de bestuursovereenkomst is daar nu op aangepast.

Betere doorstroming

Een 2x2 in plaats van een Tidal Flow is voor de gebruikers duidelijker en daarmee veiliger. Ook is er geen kans op storingen aan het systeem. Daarnaast wordt voor de lange termijn ingezet op manieren om bestaande infrastructuur beter te benutten met nieuwe technieken, data, diensten, kennis en mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding.

Ondertekening

De nieuwe bestuursovereenkomst zal worden getekend door de Provincie Utrecht en Gelderland, Regio’s Foodvalley en Rivierenland, Gemeenten Rhenen en Veenendaal en Rijkswaterstaat. De overige gemeenten, die de vorige keer nog wel tekenden, kiezen er nu voor om ondertekening namens hen aan de regio te laten.

Naar overzicht