Nieuwe impuls mobiliteitsconvenant

Met de aanstelling van mobiliteitsmakelaar Tako de Jong geven we een nieuwe impuls aan het mobiliteitsconvenant. Bijna 20 organisaties, vooral werkgevers, ondertekenden vorig jaar het convenant: ze willen zich inzetten voor een duurzaam bereikbare Regio Foodvalley. Tako zal de partijen hierbij ondersteunen. Hij startte hiermee de afgelopen weken met een aantal online informatiesessies. Deze gingen over mobiliteit in een 1,5 meter samenleving, over het stimuleren van de fiets en over thuiswerken. Onderwerpen waar veel werkgevers momenteel mee bezig gaan of willen.

Mobiliteitsconvenant
Het doel van het mobiliteitsconvenant is het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. En vervolgens om daarover informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Hiermee verbetert de samenwerking in de regio en kiezen naar verwachting meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Duurzaamheid en gezonde mobiliteit zijn belangrijke thema’s binnen de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022. Het mobiliteitsconvenant geeft verdere invulling aan deze thema’s, door duurzaam reisgedrag van de werknemers te stimuleren.

Heeft u vragen over duurzame mobiliteit? Wilt u hiermee ook aan de slag binnen uw bedrijf? Neem gerust contact op met Tako. tako.dejong@enmorgen.nl 06 - 54 378 775

 

Naar overzicht